Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder

Virksomheders historiske og fremtidige rentabilitet
14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold

Jurister, der beskæftiger sig med virksomheder, enten som rådgiver, modpart, direktør eller bestyrelsesmedlem, har ofte behov for at vurdere virksomheders resultater, fremtidsudsigter, værdi samt forhold, der har indflydelse på disse centrale aspekter – på dette kursus får du værktøjerne til at vurdere disse.

Du vil opnå forståelse for rentabilitet, budgettering og værdiansættelse samt redskaber til analyse heraf. Derudover vil du få et solidt indblik i hvordan forskellige aspekter af virksomhedens fremtid (såsom vækst og rentabilitet) har indflydelse på andre aspekter (såsom lånemuligheder og dividendeudbetaling). Du vil udvikle forståelse for hvilke aspekter af virksomhedens forventede fremtid, der påvirker en virksomheds værdi.

 

Emner vil blive opdateret når vi nærmer os afholdelsesdato men kan bl.a. være:
 

 • Regnskabsanalyse: Analyse af virksomhedens historiske rentabilitet
 • Nøgletal, der kan anvendes til at vurdere virksomheders historiske resultater: EBITDA, EBIT, ROIC, afkastningsgrad, ROE, egenkapitalforrentning, gearing - samt hvad betyder de og hvordan beregnes og anvendes de?
 • Budgettering: Simulering af virksomhedens fremtidige rentabilitet
  • Principperne bag budgettering
  • Redskaber til budgettering
 • Værdiansættelse: Værdiansættelse af den budgetterede fremtid
  • Hvad driver en virksomheds værdi?
  • Principperne bag værdiansættelse 
  • DCF-modeller (discounted cash flow modeller) og EVA-modeller (economic added value modeller) introduceres og anvendes på en konkret virksomhed
  • Skabelon til værdiansættelse, der kan anvendes fremover

 

Formål

Du får en grundlæggende forståelse for virksomheders historiske og fremtidige rentabilitet og værdi samt værktøjer til vurdering af disse forhold.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, som i deres virke har behov for en forståelse af virksomheders rentabilitet og værdi og/eller behov for redskaber til vurdering af disse. Her tænkes i særdeleshed på advokater og jurister, der skal vurdere og/eller have indflydelse på virksomheders rentabilitet eller værdiskabelse.

Kurset er primært målrettet brugere, som allerede har en grundlæggende forståelse for årsregnskabet og er i stand til at læse og forstå et regnskab – uden at være i stand til at analysere, hvorvidt en virksomhed klarer sig godt eller skidt og hvorfor.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.