Netværk i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse


Netværksledere
 

 • Claus Stig Pedersen, Head of Global Sustainability, Novozymes


Indhold

Globale megatrends, såsom den voksende verdensbefolkning og det voksende forbrug, sætter mennesker og miljø under pres, i Danmark og i resten af verden. Det står klart, at den offentlige sektor ikke kan håndtere dette pres alene. Klima, vand, fattigdom og flygtningeproblemer er eksempler herpå. Det står klart at løsninger på disse udfordringer kræver innovation og investeringer for tusindvis af milliarder i de kommende årtier – samt at dette repræsenterer de absolut største muligheder for forretningsudvikling vi nogensinde har set.


Som løsningsmodel kaldes på såkaldte ”public-private-partnerships”, hvor den offentlige og den private sektor i samspil adresserer sådanne samfundsudfordringer. Virksomheder har det seneste årti responderet positivt på dette kald: CSR, Bæredygtighed, Ansvarlighed, Tripple Bottom Line og Corporate Responsibility, er blot nogle af betegnelserne for denne bevægelse.


I de fleste tilfælde er disse indsatser dog ofte afkoblede fra kerneforretningen og derfor omkostninger for virksomheden. Indsatser, som på begrænsede budgetter leverer ”feel good”, men som sjældent har egentlig strategisk værdi for virksomheden, og som ej heller leverer den store samfundsværdi.


For enhver type virksomhed må det i sagens natur gælde, at den største samfundsværdi den kan skabe, er relateret til dens kerneforretning. Fremtidens succesfulde virksomheder, og ledere, vil utvivlsomt blive dem som i tide udvikler forretningsmodeller, produkter og service ydelser som effektivt bidrager til løsning af miljø og samfundsproblemer, med en forretningsmodel.


Dette er, hvad Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse har fokus på. Nemlig, hvordan bæredygtighed på en strategisk og værdiskabende måde kan integreres med virksomhedens kerneaktiviteter, således at disse gradvist udvikles til at bidrage endnu mere til  løsning af miljø og samfundsudfordringer, og herigennem bidrager til virksomhedens forretningssucces. 
 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket:

 • Udfordringer og muligheder indenfor CSR og sociale medier
 • Samspillet mellem virksomheder, myndigheder og øvrige interessenter
 • Ledelse af forandringer
 • Integration af CSR i indkøb, produktion, salg, markedsføring, investor relations, kommunikation, human ressource, public affairs
 • Konkrete business case eksempler
 • Seneste trends
 • Stakeholder management
 • Strategisk anvendelse af CSR i teknologi og forretningsudvikling
 • Medarbejderinvolvering
 • Udfordringer og muligheder ift. til skabelse af buy-in fra ledelsen
 • Social bæredygtighed

Formål

JUC Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger af relevans for professionelle, som ønsker at skabe bedre synergi mellem CSR-arbejdet og kerneforretningen. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for strategisk CSR-arbejde.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse er for ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder, som ønsker overblik, praktiske redskaber og strategiske perspektiver på, hvorledes miljø og samfundsmæssige udfordringer kan vendes til værdi for organisationen og nye muligheder for vækst.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d 2. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d 1. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d 31. oktober 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

mandag d 9. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network