Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse

Hvordan kan bæredygtighed på en strategisk og værdiskabende måde integreres med virksomhedens kerneaktiviteter?

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Globale megatrends som klimaforandringer og en voksende verdensbefolkning med et voksende forbrug, sætter mennesker og miljø under pres - i Danmark og i resten af verden. Det står klart, at løsninger på disse udfordringer, kræver innovation og investeringer for milliarder i de kommende årtier – samt at dette repræsenterer de absolut største muligheder for forretningsudvikling vi nogensinde har set.

For enhver type virksomhed må det i sagens natur gælde, at den største samfundsværdi den kan skabe, er relateret til dens kerneforretning. Fremtidens succesfulde virksomheder, og ledere, vil utvivlsomt blive dem som i tide udvikler forretnings-modeller, produkter og serviceydelser, som effektivt bidrager til løsning af miljø- og samfundsproblemer, med en forretningsmodel.

Samtidig må virksomheder i dag forholde sig til det voksende omfang af lovgivning og krav fra stakeholders om data, transparens og rapportering på, hvordan virksomheden håndterer sin impact, risici og muligheder. Det stiller store krav til ESG og bæredygtighedsledere såvel som ledere inden for strategi, corporate affairs, og forretningsudvikling at skabe en fremtidssikret virksomhed i balancen mellem compliance, forretningsudvikling og innovation.
 
Dette er, hvad netværket i bæredygtighed, strategi og ledelse har fokus på. Nemlig, hvordan bæredygtighed på en strategisk og værdiskabende måde kan integreres med virksomhedens kerneaktiviteter, så disse gradvist udvikles til at bidrage endnu mere til løsning af miljø- og samfundsudfordringer, og herigennem bidrager til virksomhedens forretningssucces.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket:


 • Bæredygtigheds-trends og -highlights
 • Udvikling af strategier på de 17 verdensmål og bæredygtighed i samspil med forretningen
 • Operationalisering, håndtering og rapportering af data
 • Bæredygtighed som værdiskaber for kunderne
 • Klima – udfordringer og muligheder 
 • Biodiversitet – udfordringer og muligheder
 • AI og bæredygtighed
 • Forandringsledelse og ’playing the game’ for indflydelse
 • Social bæredygtighed

Målgruppe

Netværket i bæredygtighed, strategi og ledelse er for ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder, som ønsker overblik, praktiske redskaber og strategiske perspektiver på, hvorledes miljø- og samfundsmæssige udfordringer kan vendes til værdi for organisationen og nye muligheder for vækst.

Netværket henvender sig primært til ledere inden for bæredygtighed, strategi og forretningsudvikling i virksomheder, men vil også være værdifuldt for samme roller inden for offentlige eller non-profit organisationer.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.