Netværk

Netværk i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Globale megatrends, såsom den voksende verdensbefolkning og det voksende forbrug, sætter mennesker og miljø under pres, i Danmark og i resten af verden. Det står klart, at den offentlige sektor ikke kan håndtere dette pres alene. Klima, vand, fattigdom og flygtningeproblemer er eksempler herpå. Det står klart at løsninger på disse udfordringer kræver innovation og investeringer for tusindvis af milliarder i de kommende årtier – samt at dette repræsenterer de absolut største muligheder for forretningsudvikling vi nogensinde har set.


Som løsningsmodel kaldes på såkaldte ”public-private-partnerships”, hvor den offentlige og den private sektor i samspil adresserer sådanne samfundsudfordringer. Virksomheder har det seneste årti responderet positivt på dette kald: CSR, Bæredygtighed, Ansvarlighed, Tripple Bottom Line og Corporate Responsibility, er blot nogle af betegnelserne for denne bevægelse.


I de fleste tilfælde er disse indsatser dog ofte afkoblede fra kerneforretningen og derfor omkostninger for virksomheden. Indsatser, som på begrænsede budgetter leverer ”feel good”, men som sjældent har egentlig strategisk værdi for virksomheden, og som ej heller leverer den store samfundsværdi.


For enhver type virksomhed må det i sagens natur gælde, at den største samfundsværdi den kan skabe, er relateret til dens kerneforretning. Fremtidens succesfulde virksomheder, og ledere, vil utvivlsomt blive dem som i tide udvikler forretningsmodeller, produkter og service ydelser som effektivt bidrager til løsning af miljø og samfundsproblemer, med en forretningsmodel.


Dette er, hvad Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse har fokus på. Nemlig, hvordan bæredygtighed på en strategisk og værdiskabende måde kan integreres med virksomhedens kerneaktiviteter, således at disse gradvist udvikles til at bidrage endnu mere til  løsning af miljø og samfundsudfordringer, og herigennem bidrager til virksomhedens forretningssucces.
 

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket:

  • Langsigtede partnerskaber vs kortsigtet panik og hovsa løsninger
  • Energikrisen og inflationens betydning for klima og bæredygtighedsdagsordenen
  • Grøn vs Rød bæredygtighed – hvordan sikrer vi at den grønne transformation bliver inkluderende og job rig 
  • Hvordan undgår vi ”klima tyranni” og sikrer at der også bliver opmærksomhed på de andre vigtige bæredygtighedsdagsordener
  • Biodiversitet er den næste store bæredygtighedsdagsorden – hvad sker der på politisk og virksomhedsplan

Formål

JUC Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger af relevans for professionelle, som ønsker at skabe bedre synergi mellem CSR-arbejdet og kerneforretningen. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for strategisk CSR-arbejde.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i Bæredygtighed, Strategi og Ledelse er for ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder, som ønsker overblik, praktiske redskaber og strategiske perspektiver på, hvorledes miljø og samfundsmæssige udfordringer kan vendes til værdi for organisationen og nye muligheder for vækst.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.