Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Compliance

Bliv opdateret på nyeste praksis for at sikre, at din virksomhed er compliant

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Compliance er komplekst, og mange virksomheder står over for udfordringer med tid, ressourcer, interne processer og en konstant strøm af regulativer. Compliance-funktionen har gennemgået dramatiske ændringer de seneste år, og udviklingen synes ikke at aftage. Brancher, der tidligere ikke var underlagt strenge regulativer, oplever nu en stigende påvirkning fra medierne og skiftende lovgivning, hvilket transformerer virksomhedernes forretningsdrift.

At være 'compliant' er ikke længere blot en opgave på papir; det er blevet en belastning for hele organisationen. I lyset af samfundets stigende usikkerhed er det ikke tilstrækkeligt kun at have teoretisk compliance. Der kræves opdatering af viden og ekspertise samt aktiv deltagelse i netværk og sparring for at følge med arbejdsopgaverne og opfylde regulativernes krav i praksis.


JUC åbner dørene for et netværk i compliance, der fokuserer på spændingsfeltet mellem at overholde regler, direktiver og forskrifter. Gennem cases og workshops tilbydes deltagerne en tilgang, der går ud over traditionel undervisning. Målet er at opbygge et netværk af sparringspartnere, øge viden om aktuelle problemstillinger og præsentere mulige løsninger. Netværket adresserer løbende de mest aktuelle temaer, men fokuserer også på deltagernes individuelle udfordringer og behov fra dag ét.

Eksempler på emner, der kan diskuteres


 • Sustainability/ESG – CSRD, rapporteringskrav og taksonomi, CSDDD
 • GDPR-overholdelse, inkl. ifht. NIS2
 • Antikorruption inkl. praksis hos andre netværksdeltagere
 • Handelssanktioner inkl. EU Rusland sanktioner 
 • Global compliance programmer – effektiv kommunikation på tværs af lande og kulturer
 • Brug af AI i Compliance funktionen og den bredere organisation: muligheder og risici
 • Optimering af interne processer for at sikre effektive compliance programmer
 • Benchmarking og vidensdeling om: training & awareness, audit & monitorering, love & regulativer, osv.

Målgruppe

Netværket i compliance er for dig, der arbejder direkte med compliance i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du takler compliancerelaterede udfordringer, som effektiv monitorering under pandemi, chikanesager, ESG eller digitalisering.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 

Pladserne i netværket er personlige, så du som deltager får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:
 • Chief Regulatory Coordinator Group Compliance,
 • Corporate VP Compliance
 • Head of Corporate Compliance
 • Officer of Compliance
 • Group Security & Compliance Manager
 • Senior Legal & Compliance Counsel
 • Head of Compliance CCO
 • Advokater
 • HR

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.