Netværk

Netværk i Compliance

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Compliance er kompliceret! Tid, ressourcer, interne processer og et endeløst landskab af regulativer er for mange virksomheder svaret – men hvad er dit?


Over de sidste mange år har compliance-funktionen udviklet sig dramatisk, og det ser ikke ud til at tempoet sænker sig lige foreløbigt. Samtidig er der sket en udvikling i de brancher og funktioner der lader sig optage af compliance i praksis. For det er ikke længere kun brancher som Pharma, der er underlagt strenge regulativer. 


På tværs af industrier har mediernes øgede bevågenhed, og de evigt forandrende regulativer, transformeret den måde virksomhederne driver forretning på. 


Det at være 'compliant' er blevet en ekstra belastning for alle inden for organisationen, og når vi tillægger den stigende usikkerhed i samfundet, er det ikke nok blot at kunne udføre compliance på papir. Vi må være opdaterede på den nyeste praksis og det er nødvendigt med en uddybning af egen ekspertise og sparringen, for at kunne følge trit med de arbejdsopgaver og for at opfylde regulativernes krav i praksis.

 

Når JUC åbner dørene for netværket i compliance, dykker vi ned i spændingsfeltet mellem at overholde regler, direktiver og forskrifter. Gennem cases ser vi nærmere på løsningstiltag til de velkendte compliance-kattepiner og opsætter workshops, der kombinerer foredrag og interaktive diskussioner. 


Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning, kombinerer faglighed og personlig sparring. Som deltager får du opbygget et netværk af sparringspartnere og øget din viden om aktuelle problematikker og ikke mindst mulige løsninger. Du vil blive opdateret om udviklingen inden for compliance og fra starten lægges der vægt på, at opbygge den nødvendige fortrolighed for at have en ærlig & ægte udveksling af praktiske erfaringer.

 

Vi tager de mest aktuelle temaer op på møderne, men allerede fra første dag vil dine udfordringer og behov være i fokus.

 

Eksempler på emner, der kan diskuteres:


 • Anti-Money Laundring (AML-compliance (3) 
 • Menneskerettighedsbrud og håndtering af samme
 • Interne kontroller/audit 
 • Adequate procedures for SMV’er
 • ESG compliance 
 • Third Party Due Diligence
 • Digitalisering og automatisering
 • GDPR inkl. aktuelle cases

Formål

Sammen skaber vi et forum, hvor der både på et akademisk og praktisk niveau, kan diskuteres aktuelle temaer, udveksles erfaringer og opnås ny viden på området. Vi vil også udfordre status quo og gængse dagsordner på Compliance-området. 


Du vil både møde ligesindede og blive udfordret af det tværfaglige sammenspil, der styrker din egenskab til at bygge bro i egen organisation og reflektere over praksis.


Der vil være fire effektive og målrettede netværksmøder på en sæson, der varer 4,5 timer per session. Hvert netværksmøde består af 5 lektioner, hvilket resulterer i 20 lektioner i løbet af året. 


Hvis du er advokat, betyder det, at du også opfylder det danske advokatsamfunds krav om 18 timers obligatorisk uddannelse om året ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i compliance er for dig, der arbejder direkte med compliance i praksis og/eller skal være opdateret på, hvordan du takler compliancerelaterede udfordringer, som effektiv monitorering under pandemi, chikanesager, ESG eller digitalisering.


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige, så du som deltager får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Eksempler på deltagere:


 • Chief Regulatory Coordinator Group Compliance,
 • Corporate VP Compliance
 • Head of Corporate Compliance
 • Officer of Compliance
 • Group Security & Compliance Manager
 • Senior Legal & Compliance Counsel
 • Head of Compliance CCO
 • Advokater
 • HR


Materiale

Du får udleveret en mappe med netværkspræsentationen. 


Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.