Netværk

Netværk i M&A

Aktuelle temaer, erfaringsudveksling og ny viden

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Erfaring og stærke kompetencer er nøglen til værdiskabende M&A-transaktioner. Dette netværk giver dig mulighed for at diskutere strategiske, taktiske, kommercielle, finansielle og juridiske perspektiver i forhold til komplekse M&A-processer.

Globaliseringen har medført et øget behov for konsolidering i større enheder for, at virksomhederne kan bevare deres konkurrencedygtighed. Dette er grundet, at de skal være i stand til at gennemføre både lokale og internationale akkvisitioner opkøb, tilkøb og fusioner i et miljø, der er præget af innovation, privatisering og øget regulering. Derfor kræves der kreativitet, kommerciel forståelse og juridisk ekspertise hos alle relevante aktører.

M&A som felt er i konstant udvikling. Tilbage i 2020 tvang COVID-19 virksomheder til at tænke nyt, hvilket førte til stærkere markeds- og konsekvensanalyser. I dag kigger vi frem mod en tiltagende inflationsrate og potentiel økonomisk nedgang, hvilket vil bringe nye udfordringer, men også muligheder med sig.

Hvor et økonomisk hårdt klima kan være udfordrende, så er det også muligheden for at konsolidere og opkøbe nye områder til sin forretning. M&A er derfor til stadighed højaktuelt, og står for alvor sin prøve og viser sin værdi - Områder vi ser frem til at behandle i netværket i 2023.

Netværket er dynamisk og lægger op til aktiv medlemsdeltagelse. Konkrete emneområder og potentielle oplæg til kommende møder, vil blive fastlagt fælles på møderne, for at sikre at indholdet for medlemmerne er så aktuelt og relevant som muligt.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket:
 
Due diligence: 
 • Opmærksomhedspunkter i due diligence, herunder som følge af øgede krav fra finansiering, samt W&I's forventninger til forskellige due diligence workstreams
 • Miljøproblematikker i due diligence – brug af teknisk bistand under due diligence

ESG i M&A kontekst:
 • Arbejdet med ESG før, under og efter M&A-processen
 • ESG-krav fra forskellige interessenter
 • ESG due diligence – hvad indeholder det?

Finansielle emner:  
 • Købesumsmekanisme og sammenhæng til SPA’en
 • Net debt og Net Working Capital
 • Earn-outs
 • Retention og transaktionsbonusser
 • Completion accounts (closing balance sheet) vs. Locked Box

Carveout: 
 • Carve-out markedet
 • Baggrunden for markedsudviklingen
 • Forskellige typer af Carve-outs og overvejelser ved valget herom
 • Fremgangsfaktorerer
 • Centralt ved forberedelsen af en Carve-out fra sælgerperspektiv
 • Centralt ved gennemførelsen af en Carve-out fra køberperspektiv

Warranties, Indemnifications & Limitations:
 • Warranties & Indemnifications – hvordan ser man skift i disse, efter en tid med mange aktionsprocesser og korte tidslinjer, til en tid med mere bilaterale processer?  
 • Limitations – Hvilke effekter får de og hvad er market practice?

IPO eller M&A:
 • Pre-IPO-processen
 • IPO-processen sammenlignet med M&A- processen
 • Dual Track – udfordringer og muligheder

Distress Sales: 
 • Hvordan ser netværksdeltagerne, at sælgers eventuelle begrænsning af erstatningsansvar (betalingsevne) påvirker købsprisen?

Øvrige emner: 
 • Broken deals – Hvornår går transaktionen skævt og hvorfor?
 • Konkurrenceret, Gun Jumping, Clean Team, remedies, og større bøder i nyere praksis
 • Tvister om garantiansvar

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et højt teoretisk og praktisk fagligt niveau, kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger inden for M&A-processer og transaktioner. 


Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med M&A, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister og ledere fra industrielle, institutionelle og private virksomheder, børsnoterede virksomheder, private equity-investorer og venturekapitalvirksomheder. 


Du kan også være virksomhedsjurist, advokat eller rådgiver med erfaring fra komplekse transaktionssager i DK og udlandet. 


Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 


Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.