Netværk

Netværk i Markedsføringsret

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Dagsordenen vil blive tilrettelagt af netværkslederen, som selv vil stå for en del af indholdet på møderne. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem vil du kunne stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere og derved få stor indflydelse på dagsordenen.

I netværket opdaterer Heidi Lindberg Andersen på alle vigtige nyheder og relevante sager samt indgår i dialog med medlemmerne omkring konkrete udfordringer. Netværket er desuden et meget åbent forum med en høj grad af sparring, hvor medlemmerne gerne bidrager med eksempler fra deres egen hverdag.

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde


Emneliste til kommende sæson:

  • Bæredygtige investeringer
  • Udfordringer ift. taksonomi-/ disclosure-reglerne kontra markedsføringsreglerne
  • Udmåling af krænkelsessager
  • Udviklingen i bødeudmåling efter ændringen 1. januar 2022
  • Erfaringer, udfordringer og evt. vejledning eller praksis ift. 2022-lovændringer i markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven, aftaleloven og købeloven
  • Myndighedernes håndtering af kravene til kreditværdighedsvurdering, markedsføring af kreditkøb og forbrugslån
  • Markedsføringsrettens betydning mellem erhvervsdrivende – grænserne ift. sammenlignende reklame, god markedsføringsskik, loyalitetsforpligtelse og snyltning
  • Direct marketing, data marketing og teknologimarkedsføring – erfaringer med indhentelsen af samtykke og samspillet mellem markedsføringsloven, databeskyttelsesreglerne og cookiereglerne
  • Udviklingen i bl.a. Danmark og EU i vejledninger og praksis om klima- og miljømarkedsføring
  •  Erfaringer og opfølgning på nye regler og retningslinjer om prismarkedsføring præceptive forbrugerbeskyttende regler og geo-blocking


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international markedsføringsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med markedsføringsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.
 

Målgruppe

Netværket retter sig mod advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med og beskæftiger sig med markedsføringsret - nationalt såvel som internationalt.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.