Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Markedsføringsret

Aktuelle temaer og problemstillinger i markedsføringsretten

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket i markedsføringsret, bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger.

Dagsordenen vil blive tilrettelagt af netværkslederne, som selv vil stå for en del af indholdet på møderne. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer.

Som medlem, vil du kunne stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere og derved få stor indflydelse på dagsordenen.

I netværket opdaterer Heidi Lindberg Andersen dig på alle vigtige nyheder og relevante sager, samt indgår i dialog med medlemmerne om konkrete udfordringer.

Netværket er desuden et åbent forum med en høj grad af sparring, hvor medlemmerne gerne bidrager med eksempler fra deres egen hverdag.

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

Eksempler på emner, som kan diskuteres i netværket

 • Direct marketing, data marketing og teknologimarkedsføring – erfaringer med indhentelsen af samtykke og samspillet mellem markedsføringsloven, databeskyttelsesreglerne og cookiereglerne.
 • Udfordringer ift. taksonomi-/ disclosure-reglerne kontra markedsføringsreglerne (14%)
 •  Erfaringer og opfølgning på nye regler og retningslinjer om prismarkedsføring præceptive forbrugerbeskyttende regler og geo-blocking.
 • Udviklingen i bl.a. Danmark og EU i vejledninger og praksis om klima- og miljømarkedsføring
 • Bæredygtige investeringer
 • Markedsføringsrettens betydning mellem erhvervsdrivende – grænserne ift. sammenlignende reklame, god markedsføringsskik, loyalitetsforpligtelse og snyltning.
 • Udviklingen i bødeudmåling 

Målgruppe

Netværket retter sig mod advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med og beskæftiger sig med markedsføringsret - nationalt såvel som internationalt.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af året.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.