Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Procedure og Procesret

Forbered dig på fremtidens procesret

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Netværket i procesret og procedure har som centralt tema, at tage dig fra dit nuværende niveau og ind i fremtidens procedure og procesret: Du vil opleve, at det juridiske fundament udgør grundstammen i netværket, men der er samtidig fokus på, at du får inspiration fra andre brancher, der giver dig en konkret fordel både uden- og inden for retslokalet.

Der er eksempelvis lagt op til, at du selv kan prøve kræfter med forskellige typer af virkelighedstro vidneafhøringer, opnå ny psykologisk indsigt, få eksperters råd til sags- og tidsstyring og ikke mindst blive opdateret på ny spændende retspraksis m.v.

Der er, med andre ord, tale om en 360-graders behandling af emner for den erfarne procedureadvokat; inspiration som du nemt kan implementere i dit daglige virke, og opdateringer på helt nødvendige emner såsom ny praksis, regler, love m.fl.

Som deltager i JUC's netværk i procedure og procesret – den nye virkelighed, bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau, behandler aktuelle temaer og problemstillinger på området.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket: De sikrer, at du får belyst emner fra både dommer- og advokatvinklen, og som medlem har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene, via valg af og forslag til, temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket


 • Retsafgifter og sagens værdi
 • Sagens parter
 • Sagsgenstanden, udstykning og retskraft
 • Parts- og vidneforklaringer
 • Bevismidler, bevisbyrde, processuel skadevirkning
 • Syn og skøn
 • Isoleret bevisoptagelse
 • Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer mv.
 • Advokathonorarer og -salærer
 • Sagsomkostninger
 • Anke- og kæreregler og -begrænsninger
 • Voldgiftssagers behandling og voldgiftsklausuler
 • Offentlige myndigheder som procespart, herunder bevisbyrdespørgsmål
 • Forældelse i processuel henseende, herunder midlertidig afbrydelse mv.
 
Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og Netværkslederne fra møde til møde.
 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der i praksis arbejder med procesret og procedure, og som ønsker en mærkbar opkvalificering af kompetencerne inden for området.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser – enten fra starten af netværket eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, så du vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Del på sociale medier

in
t
f