Netværk

Netværk i Procedure og Procesret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Indhold

Netværket har som centralt tema at tage dig fra dit nuværende niveau og ind i fremtidens procedure og procesret: Du vil opleve, at det juridiske fundament udgør grundstammen i netværket, men der er samtidig fokus på, at du får inspiration fra andre brancher, som giver dig en konkret fordel både uden- og inden for retslokalet.

Der er eksempelvis lagt op til, at du selv kan prøve kræfter med forskellige typer af virkelighedstro vidneafhøringer, opnå ny psykologisk indsigt, få eksperters råd til sags- og tidsstyring og ikke mindst blive opdateret på ny spændende retspraksis m.v. Der er kort sagt tale om en 360-graders behandling af emner for den erfarne procedureadvokat; inspiration, du nemt kan implementere i dit daglige virke samt opdateringer på helt nødvendige emner som ny praksis, regler, love m.fl.

Som deltager i JUCs netværk i Procedure og Procesret – den nye virkelighed, bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som, på et fagligt højt niveau, behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for dette felt. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket: De sikrer, at du får belyst emner fra både dommer- og advokatvinklen, og som medlem har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af og forslag til temaer og indlægsholdere.

 

Andre emner:            

  • Voldgiftssagers behandling
  • Dine og mine vidner
  • Undersøgelseskommisioner og advokatundersøgelser
  • Sambehandling og Udsættelse
  • Bevismidler, bevisbyrde og processuel skadevirkning
  • Anke- og kæreregler, samt kærebegrænsninger
  • Domstolene: hvad er deres retningslinjer?
  • Begrænsning af processkrift iht. GDPR

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmerne og Netværkslederne fra møde til møde.
 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor procedure og procesret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med procedure og procesret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.
 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der i praksis arbejder med procesret og procedure, og som ønsker en mærkbar opkvalificering af kompetencerne inden for området.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser – enten fra starten af netværket eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, så du vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Share

in
t
f

Relaterede produkter