Anja Piening

Anja Piening

Advokat og partner hos NP advokater

Anja Piening er advokat og partner i NP advokater og er specialiseret inden for udbudsret. Hun har i en årrække haft en central rolle i en række af Forsvarets strategiske indkøb, og har som både projektleder og juridisk rådgiver været involveret i en række strategiske, forretningsmæssige og juridiske overvejelser. Anja har været involveret i, og ansvarlig for, indkøbsprojekter med massiv politisk bevågenhed og komplekse (udbuds-)juridiske problemstillinger, og har i den forbindelse ofte skullet navigere imellem mange forskellige hensyn og interesser.

Anja har opbygget og ledet SKI’s juridiske afdeling og har i den forbindelse stået i spidsen for en vanskelig omstilling til et nyt juridisk fundament. Hun havde ansvaret for opbygningen af SKI’s paradigmer og har ligeledes været med til at fastlægge den juridiske linje og risikoprofil.

Anja var medlem af Udbudslovsudvalget og har dermed spillet en central rolle i udarbejdelsen af den nye udbudslov.

Anja har stor erfaring med undervisning og foredrag om udbudsretlige og indkøbsstrategiske emner. Hun underviser både i tilrettelagte undervisningsforløb, tilbyder kurser, kompetenceafklaring og -udvikling samt holder foredrag på konferencer.

Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her, ligesom du kan læse om JUC's udbudscertificering, som Anja Piening er programansvarlig for, her.
Du kan ydermere se alle eJUC lektioner inden for konkurrence- og udbudsret her.