Christopher Bovis

Christopher Bovis

Professor på Hull University og Academy of European Law i Trier 

Christopher Bovis er professor på Hull University og tilknyttet Academy of European Law i Trier. Begge steder forelæser han i offentlige indkøb og offentlig-private partnerskaber. Hans arbejde er blevet udgivet i vid udstrækning, formidlet internationalt og regelmæssigt citeret af EU-Domstolen. Professor Bovis har rådgivet EU, flere nationale regeringer om vækststrategi, industripolitik, SMV'er om offentlige indkøb.

Christopher taler på JUC's udbudskonference, hvor han sætter fokus på fleksibilitet i offentlige indkøb specifikt for Danmark, herunder hvordan man anvender juridiske parametre, som i flere tilfælde kan få større betydning end pris- og omkostningshensyn ved tildeling. I hans oplæg giver han inspiration, input og effektive værktøjer ar arbejde med den juridiske ramme omkring udbudsprocesser. 


Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.