Niels Ibsen

Niels Ibsen

Senior Manager hos KPMG 

Niels Ibsen har specialiseret sig inden for vurdering af compliance risici og processer, samt implementering af interne kontroller og procedurer for at mindske disse risici. 

Til dagligt er Niels ansvarlig for udførelsen af risikovurderinger, GAP-analyser og udformning af passende foranstaltninger, til forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

Derudover hjælper han organisationer med at sikre, at deres programmer for forebyggelse af økonomisk kriminalitet står i rimeligt forhold til økonomiske risici.