Rune Asmussen

Rune Asmussen

Advokat hos Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rune Asmussen er advokat inden for ansættelsesret og overenskomster i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Han er en erfaren procedør og fører sager ved landsretterne, Højesteret, arbejdsretten og i andre fagretlige regi. Han er ansvarlig for at skrive referater af EU-retlige domme (og relevante Generaladvokat-udtalelser) på Arbejdsretsportalen og er desuden en erfaren underviser.

Du kan se alle JUC's kurser inden for arbejds- og ansættelsesret her samt alle eJUC lektioner inden for arbejds- og ansættelsesret her.