Steen Petersen

Steen Petersen

Advokat (H) hos Ret & Råd Advokater

Advokat (H) Steen Petersen har mange års erfaring med procesførelse ved domstolene og som rådgiver for erhvervslivet, myndigheder og private.

Han har især siden inkorporeringen af EMRK med tillægsprotokoller den 1/7/1992 undervist kolleger og beskæftiget sig indgående i praksis med EMRK og dynamisk konventionspraksis som en vigtig del af hans rådgivningsgrundlag og inden for mange retsområder - udover civil- straffeprocessen.

Stort set alle retsområder kan indeholde et eller flere betydningsfulde konventionsaspekter, som kan ændre en sags udfald.

Ukendskab eller utilstrækkeligt kendskab til en så central og vigtig retskilde som den inkorporerede EMRK med tillægsprotokoller og dynamisk konventionspraksis kan e.o. være ansvarspådragende for rådgivere og sagsbehandlere.

Du kan læse mere om Steen Petersen her.

Du kan se alle eJUC lektioner inden for EU-ret og menneskerettigheder her.