Netværk

stroke-width="2.28571" />

31. oktober 2023

CSRD - Forpligtelse til transparens

Det nye Corporate Sustainability Reporting Direktiv er en kendsgerning

Den 5. januar 2023 trådte EU’s nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. Det nye direktiv moderniserer og styrker reglerne om den sociale og miljømæssige information, som virksomheder skal rapportere på. En bredere gruppe af store virksomheder samt børsnoterede SMV’er vil derfor nu være forpligtet til at rapportere om bæredygtighed.

Vi har talt med to eksperter på området, Maria Brask og Joachim Delventhal, om det nye direktivs (CSRD) formål og betydning. For at leve op til CSRD’s krav skal virksomhederne påbegynde deres forberedelser nu, idet overholdelse af direktivet ikke kun er lovmæssig overholdelse, men en dybere forpligtelse til bæredygtighed. Derfor har vi bedt Maria Brask og Joachim Delventhal om at give et overblik over CSRD.

De nye regler om CSRD sikrer, at investorer og andre interessenter har adgang til den information, de har brug for, for at vurdere virksomhedernes indvirkning på samfundet og miljøet. Herudover kan investorerne vurdere finansielle risici og muligheder i forbindelse med klimaforandringer og andre bæredygtighedsaspekter. Endelig vil omkostningerne ved rapportering blive reduceret for virksomheder, på mellemlang og lang sigt, ved at harmonisere den nødvendige information. Virksomheder bliver omfattet af de nye regler allerede i det finansielle år 2024, med rapporter offentliggjort i 2025.

”Betydningen af at måle og håndtere ESG-præstationer stiger hastigt som følge af forventninger og pres fra interessenter og investorer, og ikke mindst grundet de nye CSRD-rapporteringskrav” fortæller Maria Brask om de nye krav.

Virksomheder der er omfattet af CSRD’en, skal rapportere i overensstemmelse med European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Disse standarder blev udviklet af EFRAG, tidligere kendt som European Financial Reporting Advisory Group, en uafhængig organisation, der samler forskellige interessenter. Reglerne i Non-Financial Reporting Directive (NFRD) forbliver gældende, indtil virksomheder skal anvende de nye regler i CSRD’en.

CSRD’en helt kort

CSRD’en kræver, at virksomheder rapporterer om deres præstationer og påvirkninger inden for de miljømæssige, sociale og governance (ESG) områder. Virksomheder, omfattet af CSRD’en, skal i deres rapporter:

  • Dække emner som miljømæssige og sociale, menneskerettigheder, anti-korruption, bestikkelse og mangfoldighed i deres rapporter

  • Anvende de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), udviklet af EFRAG

  • Anvende et dobbeltværdikoncept, der overvejer, hvordan bæredygtighedsfaktorer påvirker virksomheden, og hvordan virksomheden påvirker samfundet og miljøet

  • Indsende deres rapporter i Standard Business Reporting (SBR) format med en digital taksonomi for bæredygtighedsinformation

CSRD’en ”forventes” at styrke virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed på bæredygtighedsområdet samt bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig EU-økonomi. Overholdelse af EU’s nye Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD) vil dog kræve betydelig innovation og ikke mindst et væsentligt behov for forandringer og kontinuerlige forbedringer i virksomheders ansvarlige forretningsadfærd.

Hvornår CSRD’en reelt opnås, forekommer dog stadig uklart. Vil virksomhederne sikre ”overholdelse” ved blot at følge hvad loven siger ordret, eller vil ”overholdelse” reelt først være opnået, når virksomheder forfølger hvad CSRD’en forsøger at opnå? Denne debat skal vi nok forberede os på i den nærmeste fremtid. Maria forklarer, at direktivets formål er ”…at forbedre de eksisterende regler om redegørelse for virksomhedernes aftryk på samfund, mennesker og miljø - herunder hvordan de håndterer risici og muligheder.”

Det vil kræve hårdt arbejde at sikre overholdelse af CSRD’en og dem, der søger at opnå resultater for en retfærdig og bæredygtig forretning, bør altid anerkendes og imødekommes. Dette vil forhåbentlig medføre, at virksomheder vil fortsætte med at gå ud over ”compliance”, i jagten på en bredere bæredygtighedsstrategi og ambition.

”Vi bør genoverveje, hvordan vi bruger udtrykket ”compliance” og sikre at vi går meget længere end det gængse ”blot at sikre overholdelse af loven.”

Et stort antal af virksomheder skal i arbejdstøjet for at sikre, at de kan leve op til – og levere - mere omfattende og præcise oplysninger om deres indvirkninger på mennesker, samfundet og miljøet. Forhåbentlig vil de harmoniserede bæredygtighedsrapporteringskrav og standarder sikre sammenlignelighed, og ikke mindst kvalitet i bæredygtighedsrapporteringen på tværs af alle EU-landene. Væsentligt bliver det for alle, at få startet arbejdet nu og sikre kontinuerlige forbedringer over årene.

CSRD – Vigtige datoer

Europa-Kommissionen vedtog CSRD sent i 2022. Reglerne vil træder i kraft mellem 2024 og 2028 og gælder:

  • Fra den 1. januar 2024 omfattes store virksomheder (med over 500 medarbejdere), der allerede er omfattet af Non-Financial Reporting Directive (NFRD) - med rapporteringspligt i 2025

  • Fra den 1. januar 2025 omfattes virksomheder (der i øjeblikket ikke er omfattet af NFRD) med mere end 250 medarbejdere og/eller €40 millioner i omsætning og/ eller €20 millioner i samlede aktiver - med rapporteringspligt i 2026

  • Fra den 1. januar 2026 for børsnoterede SMV’er og andre selskaber - med rapporteringspligt i 2027. SMV’er kan fravælge dette indtil 2028

Start med at handle nu

Selvom 2025 måske virker langt væk, så bør man starte med at handle nu. Jo tidligere en virksomhed begynder at planlægge for at opfylde CSRD-kravene, jo lettere vil det være, når de træder i kraft. Og det handler ikke kun om CSRD’en - mange myndigheder overvejer obligatorisk bæredygtighedsrapportering. At bruge tid nu på at forberede dine beregninger og rapportering vil holde dig foran kurven, når de nye regler træder i kraft.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.