Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Advokaters erstatningsansvar

Risici ved din rådgivende rolle

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

På kurset får du indblik i de juridiske udfordringer, der er i forhold til advokatens ansvar og hvilke begrænsninger det skaber for advokatens ydelser. Du får ligeledes nyeste viden om forældelse for advokatansvar og advokaters ansvarsforsikringer

Baggrund

Advokaters arbejdsområde spænder vidt og omfatter bl.a. bistand ved kommercielle forhandlinger, udførelse af ekspeditioner og afgivelse erklæringer til førelse af retssager.
At påtage sig pligter indebærer også risiko for at ifalde ansvar, hvis ikke alt går som forventet.

Indhold

På kurset gennemgår vi en række emnekredse med tilknytning til advokaters erstatningsretlige ansvar.

Vi ser herunder på:
  • Hvornår er der tale om et advokatopdrag – og hvilken betydning har det?      
  • Afgrænsning af advokatens ydelse                      
  • Ansvarsbegrænsninger            
  • Pligter over for klienten – pligter over for tredjemand
  • Indholdsmæssige krav ved forskellige advokatopdrag – ekspedition, rådgivning, retssagsførelse  
  • Forældelse af advokatansvar    
  • Advokatens ansvarsforsikring  
  • Ansvarssager
 

Målgruppe

Kurset henvender til alle advokater og andre, der udfører juridisk rådgivning, og til alle, der beskæftiger sig med professionsansvar som rådgivere eller skadebehandlere.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.