Kursus

Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis

Den nyeste udvikling og praksis

6

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

På kurset gennemgår vi advokatansvaret og ser på typetilfældeHerudover går vi i dybden med advokatansvarsforsikringen og de praktiske udfordringer, der jævnligt opstår i forbindelse med denne. 

 

Du får bl.a.:

 • Forståelse for advokaters erstatningsansvar fra både et juridisk og praktisk perspektiv
 • Opdateret viden om nyeste praksis
 • Detaljeret viden om kravene til advokatansvarsforsikring og forsikringens dækningsområde.
 • Faldgruber i forbindelse med firmaskifte mv., fratrådte advokater, mv.
 • Indsigt i den praktiske håndtering af krav under advokatansvarsforsikringen

 

Indhold

Erstatningskrav – stadig oftere af betydelig størrelse - mod advokater ses i stigende grad, og området er i udvikling. Advokatansvarsforsikringen bliver derfor stadig vigtigere, men erfaringen viser, at netop forsikringsforholdene jævnligt giver anledning til tvivl og misforståelser i praksis.   

På kurset gennemgår vi en række emnekredse med tilknytning til advokaters erstatningsretlige ansvar.

 

Du får svar på en række spørgsmål, blandt andet følgende: 

 • Hvordan hænger disciplinæransvaret sammen med erstatningsansvaret?
 • Hvilke fortolkningsbidrag findes der ved vurdering af ansvarsgrundlaget?
  • AER
  • Advokatrådets Responsumudvalg
  • Advokatnævnet
 • Kan advokatansvaret begrænses via aftale?
 • Hvornår forældes erstatningskrav mod advokater?
 • Hvordan er sammenhængen mellem advokatfirmaets ansvar og den enkelte advokats personlige ansvar?
 • Hvad gælder for partnere, og hvad gælder for ansatte advokater?
 • Hvad og hvem dækker advokatansvarsforsikringen, og hvilke problemstillinger opstår typisk i forbindelse med firmaskifte?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med advokatansvar og advokatansvarsforsikringer, herunder advokater, underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.