Kursus

Advokatundersøgelser

Vejledning om advokatundersøgelser og sagens forløb

7

lektioner

5995 DKK.

Baggrund

Advokatundersøgelser bruges ofte som et led i at få skabt overblik over og få vurderet en sag, hvor noget – måske – er gået galt. Det kan være i en privat virksomhed, hvor det fx skal undersøges, om ledelsen har tilsidesat et ansvar, eller det kan være i en offentlig myndighed, hvor det fx skal undersøges, om en praksis har været i strid med lovgivningen. Hertil kommer, at advokatundersøgelser har været anvendt til at undersøge metoo-sager.  

Brugen af advokatundersøgelser giver fra tid til anden anledning til debat: Hvilke forhold giver det mening at overlade til en advokat at undersøge, og hvilke processuelle regler gælder for den, der undersøges, og dem, der i øvrigt bidrager til undersøgelsen? Advokatsamfundet har på den baggrund i september 2022 udsendt en ny vejledning om advokatundersøgelser, som indgår i kurset. 


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Indsigt i, hvilke forhold der er egnede til at få undersøgt gennem en advokatundersøgelse – og hvilke der ikke er 
 • Forståelse for forskellen på uvildige advokatundersøgelser og andre advokatundersøgelser
 • Konkrete anbefalinger til udarbejdelse af kommissorier 
 • Viden om indberetningsordninger og interviews samt input til håndteringen af store datamængder
 • Forståelse for, hvordan advokaten kan skabe merværdi gennem advokatundersøgelser
 • Overordnet kendskab til GDPR-spillereglerne i forbindelse med advokatundersøgelser
 • Indblik i undersøgelse af whistleblowerindberetninger

 

Indhold

På kurset gennemgås advokatundersøgelser med afsæt i sagens forløb: 

 

 • Hvordan opstår "sagen", og er den egnet til at få afdækket gennem en advokatundersøgelse?
 • Hvilken advokat skal udføre opgaven – og med hvilket kommissorium?
 • Sagens faktum: Hvordan kan indberetningsordninger bidrage til at få faktum frem i lyset, hvordan laves det gode interview, og hvad gør man, når man skal gennemgå store datamængder?
 • Bevisvurderinger og juridiske vurderinger
 • Rettighederne for berørte og andre, der indgår i processen
 • Eksempler på, hvordan processen for undersøgelsen kan tilrettelægges
 • Do's and don'ts i processen
 • Advokatundersøgelsens konklusioner – hvad får den, der har bestilt undersøgelsen, ud af advokatundersøgelsen?
 • Afrapporteringsformerne, konsekvenserne af åbenhed/lukkethed om afrapporteringen og input til mediehåndtering
 • Tips til værdiskabelse gennem advokatundersøgelser

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, konkrete eksempler og cases, hvor vi ser på de konkrete processer i forbindelse med advokatundersøgelser. 

 

Målgruppe

Kurset er relevant for chefjurister og ledere af centrale stabsfunktioner i såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.