Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Advokatundersøgelser

Vejledning om advokatundersøgelser og sagens forløb

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På dette kursus gennemgås advokatundersøgelser med afsæt i sagens forløb:
 
 • Hvordan opstår "sagen", og er den egnet til at få afdækket gennem en advokatundersøgelse?
 • Hvilken advokat skal udføre opgaven – og med hvilket kommissorium?
 • Sagens faktum: Hvordan kan indberetningsordninger bidrage til at få faktum frem i lyset, hvordan laves det gode interview, og hvad gør man, når man skal gennemgå store datamængder?
 • Bevisvurderinger og juridiske vurderinger
 • Rettighederne for berørte og andre, der indgår i processen
 • Eksempler på, hvordan processen for undersøgelsen kan tilrettelægges
 • Do's and don'ts i processen
 • Advokatundersøgelsens konklusioner – hvad får den, der har bestilt undersøgelsen, ud af advokatundersøgelsen?
 • Afrapporteringsformerne, konsekvenserne af åbenhed/lukkethed om afrapporteringen og input til mediehåndtering
 • Tips til værdiskabelse gennem advokatundersøgelser


Baggrund

Advokatundersøgelser bruges ofte som et led i at få skabt overblik over og få vurderet en sag, hvor noget – måske – er gået galt. Det kan være i en privat virksomhed, hvor det fx skal undersøges, om ledelsen har tilsidesat et ansvar, eller det kan være i en offentlig myndighed, hvor det fx skal undersøges, om en praksis har været i strid med lovgivningen. Hertil kommer, at advokatundersøgelser har været anvendt til at undersøge metoo-sager.  

Brugen af advokatundersøgelser giver fra tid til anden anledning til debat: Hvilke forhold giver det mening at overlade til en advokat at undersøge, og hvilke processuelle regler gælder for den, der undersøges, og dem, der i øvrigt bidrager til undersøgelsen? Advokatsamfundet har på den baggrund i september 2022 udsendt en ny vejledning om advokatundersøgelser, som indgår i kurset.


Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Indsigt i, hvilke forhold der er egnede til at få undersøgt gennem en advokatundersøgelse – og hvilke der ikke er 
 • Forståelse for forskellen på uvildige advokatundersøgelser og andre advokatundersøgelser
 • Konkrete anbefalinger til udarbejdelse af kommissorier 
 • Viden om indberetningsordninger og interviews samt input til håndteringen af store datamængder
 • Forståelse for, hvordan advokaten kan skabe merværdi gennem advokatundersøgelser
 • Overordnet kendskab til GDPR-spillereglerne i forbindelse med advokatundersøgelser
 • Indblik i undersøgelse af whistleblowerindberetninger
 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, konkrete eksempler og cases, hvor vi ser på de konkrete processer i forbindelse med advokatundersøgelser.

 

Målgruppe

Kurset er relevant for chefjurister og ledere af centrale stabsfunktioner i såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk