Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Bestyrelseskontrakter

I kapitalselskaber


7

lektioner (point)

6995 DKK.

Udbytte

 
På kurset får du bl.a.:
 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder ved koncipering af en bestyrelseskontrakt
 • Dybere indsigt i vurdering af hvornår en bestyrelseskontrakt selskabsretligt kan indgås
 • En forståelse af overvejelserne, man som kapitalejer og rådgiver skal gøre sig
 • Forståelse af hvordan bestyrelseskontrakten passer ind i det eksisterende selskabsretlige setup/værktøjer til at håndtere kontraktskonciperingen

 

Baggrund

 

Mange danske kapitalselskaber har en bestyrelse uden at have indgået en bestyrelseskontrakt med det enkelte bestyrelsesmedlem. Imidlertid er det i øjeblikket en klar bevægelse i gang, hvor bestyrelseskontrakten vinder mere og mere frem. Særligt i ejerledede virksomheder, men også i kapitalfondsejede selskaber og andre kapitalselskaber.

 

En bestyrelseskontrakt er ikke uden juridiske udfordringer. Hvem kan indgå den, hvad skal den regulere, hvad sker der hvis den ikke følges og meget mere? Mens bestyrelseskontrakten netop er tænkt at hjælpe parterne med at afstemme rammerne for samarbejdet og dermed kan være til gavn for selskabet, dets ejere, bestyrelsesmedlemmerne selv og dermed skabe tryghed for f.eks. købere i en M&A-proces, kan den juridiske usikkerhed om kontraktens retlige status og indhold medføre, at bestyrelseskontrakten allerede af den grund ikke overvejes og ikke anvendes. Det er ikke hensigtsmæssigt. 


Indhold

 

På kurset vil der være en gennemgang af de overvejelser man skal gøre sig inden man indgår en bestyrelseskontrakt med bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber. Endvidere vil der være fokus på emner, som kan indgå i bestyrelseskontrakter.  

 

Emner på kurset er bl.a.:

 • Hvem kan indgå en bestyrelseskontrakt?
 • Bestyrelseskontraktens aftaleretlige status
 • Bestyrelseskontraktens indhold
 • Aftale vs. hensigtserklæring
 • Valg til bestyrelsen
 • Stillingsbeskrivelse og indhold
 • Forholdet til tegningsretten
 • Forbuddet mod ”arbejdende bestyrelsesformand”
 • Forholdet til forretningsordenen
 • Særligt om børsselskaber og finansielle virksomheder
 • Misligholdelse
 • Påvirkning af bestyrelsesansvaret

 

Målgruppe

 

Kurset henvender sig til advokater, virksomhedsjurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med selskabsret og forholdet mellem et kapitalselskabs forskellige ledelsesorganer. Kurset er også tænkt at kunne inspirere kapitalejere til at overveje anvendelsen af bestyrelseskontrakter i den eller de virksomheder, hvor de har investeret

 

Materiale

 

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.