Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Compliance i praksis

Brug af compliance-værktøj i hverdagen

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

På dette kursus får du inspiration til konkrete værktøjer til dit compliance-program, som du kan tage med hjem til din arbejdsplads både i offentlige og private virksomheder. Du bliver også klogere på den praktiske implementering af og de essentielle aktiviteter i et compliance-program.

Med en bred erfaring fra hhv. finans-, rådgivnings-, pharma-, medico-, elektronik- og consumer goods-sektorerne giver underviserne dig indsigt i, hvordan den praktiske implementering af et compliance-program kan ske, uanset hvilken branche man arbejder i til hverdag.

Underviserne har erfaring fra hhv. børsnoterede og familieejede virksomheder samt danske og amerikanske virksomheders tilgang til compliance, og har via JUC udbudt kurser i Compliance i en længere årrække og har stor erfaring hermed.

 

Indhold

Kurset har fokus på det praktiske arbejde med Compliance og vil inddrage deltagerne i konkrete cases samt diskutere deltagernes egne erfaringer med det daglige compliance-arbejde. Målsætningen er, at deltagerne får inspiration til konkrete værktøjer og erfaringsudveksling, der kan bruges i deltagernes egne virksomheder.

 

Deltagerne vil arbejde med følgende emner i løbet af kurset:

  • Tilgang til implementeringen af et risikobaseret compliance-program – hvordan ”sælges” et compliance-program til direktionen og bestyrelsen?
  • Etablering af mandatet
  • Hvad indeholder en god compliance-risikovurderingsproces (som led i et enterprise risk management program)? Se konkrete eksempler på compliance risk assessments
  • Konkrete eksempler og udfordringer ved nøgleaktiviteter for funktionen (f.eks. rådgivning, medarbejderundervisning og overvågning/kontrol)
  • Brug af LEAN-værktøjer i et complianceprogram
  • Hvordan håndterer man myndighedstilsyn?
  • Tips til en god forankring af compliance-funktionen

 

Målgruppe

Kurset er for dig, som enten skal implementere et compliance-program eller har behov for nye konkrete eksempler på de forskellige værktøjer under compliance-programmet.

 

Deltagere kan både være ansat i offentlige organisationer eller myndigheder, samt private virksomheder.

 

Materiale

Deltagerne får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.