Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Compliance officer i den finansielle sektor

Grundlæggende fundament og praktiske værktøjer til hverdagen som Compliance Officer i en compliancefunktion

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Udbytte

Du får indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Der tages udgangspunkt i de krav, som gælder for compliancefunktioner i pengeinstitutter, men underviserne vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om de krav der stilles til compliancefunktionen iht. lovgivningen og krav/best practice fra Finanstilsynet
 • Indsigt i hvordan god governance og risikostyring kan opnås ved ’Three lines of defense’
 • Introduktion og hands-on erfaring med udarbejdelse af risikovurdering, der ligger til grund for udarbejdelse af complianceplanen
 • Indsigt i processen for udarbejdelse af complianceplan og flerårsplan
 • Dybere indsigt i krav til ledelsesrapportering
 • Overordnet indføring i compliancegennemgange – processen, arbejdspapirer og dokumentationskrav
 • Indblik i hvordan man kan spille godt sammen med forretningen og lave værdiskabende compliance
 • Dybdegående indføring i, hvordan man laver compliancegennemgange
  • Indsigt i typer af gennemgange, fastsættelse af scope og interessenter, som er relevante i en compliancegennemgang
  • Dybere viden om udførelse af compliancegennemgange og efterprøv kontrol samt introduktion til værktøjer relateret hertil
  • Indsigt i, hvordan man risikovurderer findings identificeret ifm. en gennemgang samt krav til dokumentation
  • Kendskab til, hvordan findings bedst muligt afstemmes med forretningen, herunder tips og tricks til evt. konflikthåndtering
  • Tips og tricks til hvordan man laver en god compliancerapport
 • Viden om og værktøjer til brug for håndtering af det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

Indhold

Dette kursus er et metodekursus, som giver det grundlæggende fundament og praktiske værktøjer til hverdagen som Compliance Officer i en compliancefunktion.

Kurset består af to kursusdage i forlængelse af hinanden. Kurset kan tages samlet eller separat afhængigt af dit behov og forudgående kendskab til området.

Dag 1: Regelgrundlag, risikovurdering, plan, rapportering og værdiskabende compliance:

Du vil på dag 1 bl.a. lære om:

 • Compliancefunktionens ansvarsområde i henhold til reglerne
 • Udvikling i compliancefunktionens opgaver som led i den EU-retlige virkelighed og Finanstilsynets praksis
 • Governance og risikostyring
  • Hvorfor ’Three lines of defence’ er afgørende for at sikre god governance og klar risikostyring.
  • Ansvarsfordeling mellem compliancefunktionen og intern revision, risikostyringsfunktion og juridisk afdeling.
 • Compliancefunktionens opgaver:
  • Udarbejdelse af compliancerisikovurdering
  • Udarbejdelse af complianceplan og flerårsplaner baseret på risikovurderingen
  • Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold
  • Compliancegennemgange i praksis – proces, værktøjer og praktiske tips og tricks
  • Opfølgning – hvad gør du, hvis forretningen ikke har gjort, som I har aftalt?
 • Værdiskabende compliance
  • Compliance som kulturskaber
 • Samarbejde med forretningen

Der lægges stor vægt på praktisk anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer på risikovurdering og  complianceplan og arbejdspapirer til brug for compliancegennemgange. Dokumenterne vil blive inddraget til brug for case-arbejde på dagen.

Dag 2: Kernediscipliner som Compliance Officer - Compliancegennemgange, risikovurderinger og konflikthåndtering:

På dag 2 vil du bl.a. lære om:

 • Typer af gennemgange og valg af dybde i gennemgange
 • Scope for gennemgang og interessenter
 • Metoder anvendt til at afdække risici, herunder efterprøve kontroller
 • Anvendelse af risikomodel og risikovurdering af findings
 • Krav til dokumentation af det udførte arbejde
 • Præsentation af vanskelige rapporter for forretningen og konflikthåndtering
 • Tips og tricks til den gode compliancerapport

Der lægges stor vægt på praktisk anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer på arbejdspapirer i en gennemgang – fx udført arbejde, tjekskema, efterprøv kontrol skema og rapportparadigme. Arbejdspapirerne vil blive inddraget til brug for case-arbejde på dagen.


Baggrund 

Rollen som Compliance Officer (2nd line of defence) har aldrig været mere spændende og udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav.

Dette kursus er en del af et grundkursus på to dage, som du kan tage samlet for at opnå en grunduddannelse som Compliance Officer. Første dag er et basiskursus, som giver en solid indføring i fundamentet for compliancefunktionen, herunder en overordnet indføring i reglerne og opgaverne for en compliancefunktion. Anden dag er et udvidet kursus, hvor der gås i dybden med kernediscipliner for Compliance Officers som fx fastlæggelse af scope og interessenter, udførsel af compliancegennemgange og efterprøv kontroller, risikovurdering, dokumentation og rapportering.

Der lægges stor vægt på praktisk anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer på fx risikovurdering,  complianceplan og arbejdspapirer i en gennemgang. Paradigmerne vil blive inddraget til brug for case-arbejde på dagene.

Målgruppe

Advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor, som gerne vil udvide horisonten i compliancearbejdet og dybden af deres compliancekompetencer.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC's online portal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.