Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Compliance Officer i den finansielle sektor - For specialister

Compliancegennemgange, risikovurdering og konflikthåndtering
7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Rollen som Compliance Officer (2nd line of defence) har aldrig været mere spændende og udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav.

På dette kursus får du en dybdegående indføring i kernedisciplinerne for Compliance Officers som fx udførsel af compliancegennemgange og efterprøv kontrol, risikovurdering, dokumentation og rapportering – især med fokus på de emner, som har vist sig at være af størst praktisk betydning.

Dette kursus er en del af et grundkursus på to dage, som du kan tage samlet for at opnå en grunduddannelse som Compliance Officer. Første dag er et basiskursus, som giver en overordnet indføring i reglerne og opgaverne for en compliancefunktion. Anden dag er et udvidet kursus, hvor der gås i dybden med kernediscipliner for Compliance Officers som f.eks. fastlæggelse af scope og interessenter, udførsel af compliancegennemgange og efterprøv kontroller, dokumentation og rapportering.

Udbytte

Du får indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Der tages udgangspunkt i de krav, som gælder for compliancefunktioner i pengeinstitutter, men underviserne vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

På kurset får du bl.a.:
 • Indsigt i typer af gennemgange, fastsættelse af scope og interessenter, som er relevante i en compliancegennemgang
 • Dybere viden om udførelse af compliancegennemgange og efterprøv kontrol samt introduktion til værktøjer relateret hertil
 • Indsigt i, hvordan man risikovurderer findings identificeret ifm. en gennemgang samt krav til dokumentation
 • Kendskab til hvordan findings bedst muligt afstemmes med forretningen, herunder tips og tricks til evt. konflikthåndtering
 • Tips og tricks til hvordan man laver en god compliancerapport
 • Viden om og værktøjer til brug for håndtering af det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

Kurset er et metodekursus, og berører de generelle regler, der regulerer compliancefunktionens arbejde. Kurset behandler derfor kun i begrænset omfang de enkelte fagspecifikke lovområder (som f.eks. hvidvask, MiFID og GDPR), som institutterne skal overholde.

Indhold

Kurset vil med udgangspunkt i reglerne for pengeinstitutter gå i dybden med nogle af de grundlæggende compliancediscipliner.

Kurset består af to kursusdage i forlængelse af hinanden. Kurset kan tages samlet eller separat afhængigt af dit behov og forudgående kendskab til området.

Du vil på kurset blandt andet lære om:

 • Typer af gennemgange og valg af dybde i gennemgange
 • Scope for gennemgang og interessenter
 • Metoder anvendt til at afdække risici, herunder efterprøve kontroller
 • Anvendelse af risikomodel og risikovurdering af findings
 • Krav til dokumentation af det udførte arbejde
 • Præsentation af vanskelige rapporter for forretningen og konflikthåndtering
 • Tips og tricks til den gode compliancerapport

Der lægges stor vægt på praktisk anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer på arbejdspapirer i en gennemgang – f.eks. udført arbejde, tjekskema, efterprøv kontrol skema og rapportparadigme. Arbejdspapirerne vil blive inddraget til brug for casearbejde på dagen.

Målgruppe

Advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor, som gerne vil udvide horisonten i compliancearbejdet og dybden af deres compliancekompetencer.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


”Interessant at høre om hvordan forskellige griber Compliance-opgaver an.”

-  Jens Juul Gravsholt, Compliance Officer, Nykredit A/S

Tidligere kursusdeltager


”Det var godt, at vi så at sige kom hele vejen rundt om compliance funktionen, og hvordan man kan scope funktionen i egen organisation.”

- Jørgen Wiwel, Lean Partner / Business Partner, Hofor A/S

Tidligere kursusdeltager


”Der var mange praktiske eksempler på kurset, og vi fik gode idéer til compliance i praksis.”

- Lars Winther Evers, Compliance Officer, Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S

Tidligere kursusdeltager


”Underviserne var meget engagerede, og det var tydeligt, at de brændte for emnet.”

- Mette Winther Løfquist, juridisk senior konsulent, E-Nettet

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.