Netværk

stroke-width="2.28571" />

Compliance Officer i den finansielle sektor - Grundkursus

Regelgrundlag, opgaver og samarbejde med forretningen
7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Rollen som Compliance Officer (2nd line of defence) har aldrig været mere spændende og udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav.

På dette kursus får du en solid indføring i fundamentet for compliancefunktionen og det praktiske arbejde med compliance i finansielle virksomheder – især med fokus på de emner, som har vist sig at være af størst praktisk betydning.

Dette kursus er en del af et grundkursus på to dage, som du kan tage samlet for at opnå en grunduddannelse som Compliance Officer. Første dag er et basiskursus, som giver en overordnet indføring i reglerne og opgaverne for en compliancefunktion. Anden dag er et udvidet kursus, hvor der gås i dybden med kernediscipliner for Compliance Officers som f.eks. fastlæggelse af scope og interessenter, udførsel af compliancegennemgange og efterprøv kontroller, dokumentation og rapportering.

Udbytte

Du får indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Der tages udgangspunkt i de krav, som gælder for compliancefunktioner i pengeinstitutter, men underviserne vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om de krav der stilles til compliancefunktionen iht. lovgivningen og krav/best practice fra Finanstilsynet
 • Indsigt i hvordan god governance og risikostyring kan opnås ved ’Three lines of defense
 • Introduktion og hands-on erfaring med udarbejdelse af risikovurdering, der ligger til grund for udarbejdelse af complianceplanen
 • Indsigt i processen for udarbejdelse af complianceplan og flerårsplan
 • Dybere indsigt i krav til ledelsesrapportering
 • Overordnet indføring i compliancegennemgange – processen, arbejdspapirer og dokumentationskrav
 • Indblik i hvordan man kan spille godt sammen med forretningen og lave værdiskabende compliance
 • Viden om og værktøjer til brug for håndtering af det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

Kurset er et metodekursus, og berører de generelle regler, der regulerer compliancefunktionens arbejde. Kurset behandler derfor kun i begrænset omfang de enkelte fagspecifikke lovområder (som f.eks. hvidvask, MiFID og GDPR), som institutterne skal overholde.

Indhold

Kurset er et metodekursus, som giver det grundlæggende fundament og praktiske værktøjer til hverdagen som Compliance Officer i en compliancefunktion.

Kurset består af to kursusdage i forlængelse af hinanden. Kurset kan tages samlet eller separat afhængigt af dit behov og forudgående kendskab til området.

Du vil på kurset blandt andet lære om:
 • Compliancefunktionens ansvarsområde i henhold til reglerne
 • Udvikling i compliancefunktionens opgaver som led i den EU-retlige virkelighed og Finanstilsynets praksis
 • Governance og risikostyring
 • Hvorfor ’Three lines of defence’ er afgørende for at sikre god governance og klar risikostyring.
 • oAnsvarsfordeling mellem compliancefunktionen og intern revision, risikostyringsfunktion og juridisk afdeling.
 • Compliancefunktionens opgaver:
  • Udarbejdelse af compliancerisikovurdering
  • Udarbejdelse af complianceplan og flerårsplaner baseret på risikovurderingen
  • Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold
  • Compliancegennemgange i praksis – proces, værktøjer og praktiske tips og tricks
  • Opfølgning – hvad gør du, hvis forretningen ikke har gjort, som I har aftalt?
 • Værdiskabende compliance
  • Compliance som kulturskaber
  • Samarbejde med forretningen

Der lægges stor vægt på praktisk anvendelighed, hvorfor der på kurset vil blive gennemgået og udleveret paradigmer på risikovurdering,  complianceplan og arbejdspapirer til brug for compliancegennemgange. Dokumenterne vil blive inddraget til brug for casearbejde på dagen.

Målgruppe

Advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor, som gerne vil have grundlæggende viden om arbejdet som Compliance Officer og reglerne for compliancefunktionen.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Dette siger vores deltagere:


”Interessant at høre om hvordan forskellige griber Compliance-opgaver an.”

-  Jens Juul Gravsholt, Compliance Officer, Nykredit A/S

Tidligere kursusdeltager


”Det var godt, at vi så at sige kom hele vejen rundt om compliance funktionen, og hvordan man kan scope funktionen i egen organisation.”

- Jørgen Wiwel, Lean Partner / Business Partner, Hofor A/S

Tidligere kursusdeltager


”Der var mange praktiske eksempler på kurset, og vi fik gode idéer til compliance i praksis.”

- Lars Winther Evers, Compliance Officer, Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S

Tidligere kursusdeltager


”Underviserne var meget engagerede, og det var tydeligt, at de brændte for emnet.”

- Mette Winther Løfquist, juridisk senior konsulent, E-Nettet

Tidligere kursusdeltagerVil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.