Netværk

stroke-width="2.28571" />
Dette kursus i naboret giver indsigt i området med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. Du kan læse mere om kurset i naboret her.

Kursus

Ejendomshandel i praksis

Bliv fortrolig med arbejdsgangen i en ejendomshandel

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå en handel på et hus og en handel på en ejerlejlighed, og bl.a. se på forskellene – både i forhold til regler, men også i forhold til handlens dokumenter, sikkerhedsstillelse m.v. 

 

Emner er bla.:


  • Gennemgang af købsaftaler og følgedokumenter
  • Advokatforbehold og fortrydelsesretten i h.t. forbrugerbeskyttelsesloven
  • Reglerne omkring huseftersynsordningen
  • Berigtigelse fra A-Z, herunder bl.a. udarbejdelse og tinglysning skøde, refusionsopgørelse, frigivelse m.v.
  • Sikkerhed til ejerforeningen

Udbytte

På dette populære kursus bliver du klædt godt på til selvstændigt at kunne berigtige en ejendomshandel, herunder den tinglysningsmæssige ekspedition og hele handelsekspeditionen. Det udleverede materiale kan efterfølgende bruges som opslagsværk. Kurset er praktisk orienteret, og underviseren vil give fif og gode råd i forhold til tinglysning af skøde og sikkerhed til ejerforeningen.
 
På kurset vil du:
 
  • få et overblik over handlens dokumenter
  • få et indblik i reglerne om forbrugerbeskyttelse og erhvervelse af fast ejendom
  • blive klædt på til at tackle de tinglysningsmæssige udfordringer
  • få udleveret tjekliste til gennemførelse af en ejendomshandel

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatsekretærer, sagsbehandlere, advokater, advokat-fuldmægtige, ejendomsmæglere og andre rådgivere, som endnu ikke har så meget erfaring med berigtigelse af en ejendomshandel – og gerne vil lære at berigtige en handel selvstændigt.


Hvis du er velbevandret på området, kan du med fordel deltage på kurset "Ejendomshandel for viderekomne - Jura & praktik", der er en naturlig opfølgning til dette kursus.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med relevant kursusmateriale. Derudover får du adgang til relevante bilag på JUC’s online materialeportal.


Tag meget gerne din PC med på kurset, da det digitale materiale anvendes aktivt i undervisningen.

 

Materialet består af en indholdsfortegnelse, en tekstdel med henvisninger til bilag (handlens dokumenter), Bilagsoversigt, Power Points og tjekliste.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.