Netværk

stroke-width="2.28571" />
Dette kursus i naboret giver indsigt i området med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. Du kan læse mere om kurset i naboret her.

Kursus

Projektsalg

Identificering af problemstillingerne ved ejerboligprojekter

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

Projektsalgskurset er en gennemgang af ejerboligprojekter (ejerlejligheder, villaer og rækkehuse m.v.) – herunder deres opbygning, ejendomsmæglerens formidling heraf, og køberadvokatens rådgivning af køber om typiske faldgruber ved disse projekter. De typiske aftalevilkår fra projektkøbsaftaler gennemgås og drøftes.

Formålet med kurset er at klæde kursisterne bedre på til at identificere de problemstillinger, der bør rådgives om over for projektboligkøberen, men arbejder du med projektsalg på sælgerside eller som ejendomsmægler, vil kurset også være særdeles relevant. Sælgers overvejelser i forbindelse med salget af projektboligerne inddrages således også.

Du bliver i stand til at gennemskue projektsalget i alle dets faser fra start til slut, og de problemstillinger, der knytter sig til formidlingen over for forbrugerne.

Emner er bl.a.:
  • Hvad er projektudvikling, og hvilke love og normer gælder for denne type af boligformidling
  • Hvilke centrale regler i planloven, jordforureningsloven, forbrugerbeskyttelsesloven, byggeloven og andre love er relevante i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projektsalg?
  • Projektsalgets tilrettelæggelse og gennemførelse, faserne i projektet, udbudsmaterialet, overvejelser om tidligt eller sent udbud, formidlingsaftalen med ejendomsmægleren, ejerforeninger i samadministration eller som sekundære foreninger eller opsplitning af projektet i flere ejerforeninger som medlemmer af en overordnet grundejerforening, problemstillinger ved faseopdelte projekter, fordelingstalsfastsættelse og meget mere
  • Rådgivning af boligkøber ved projektkøb, faldgruber og rådgivningspunkter i relation til typiske aftalevilkår herunder om developers ændringsret og grænserne herfor, aflevering af boligen og fællesejendommen, forsinkelse og dagbod, arealændringshåndtering, brugsrettigheder eller udstykning, håndtering af parkeringspladser og forskellige modeller for ejerskab af heraf, mangeldefinitioner og forholdet til udførende entreprenør, voldgift og domstolsbehandling, mangeludbedring, byggeskadeforsikring, sælgers likvidation, frigivelsesbestemmelser, berigtigelse og tinglysning m.v.
  • Forholdet til den udførende entreprenør, herunder direkte krav, transport af garantier m.v.
  • Standardgarantien og sælgers fravigelser i forhold hertil
  • Opmærksomhedspunkter
  • Reservationsaftaler

Formål

Du bliver i stand til at gennemskue projektsalget i alle dets faser og de problemstillinger, der knytter sig til formidlingen overfor forbrugerne (slutbrugerne).
 

Målgruppe

Kurset i projektsalg er målrettet advokater og ejendomsmæglere samt bankansatte, der kommer i kontakt med området i deres daglige arbejde eller som arbejder in-house hos developere.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.