Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ejerlejlighedsloven og normalvedtægt

De nye regler og den nyeste praksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte


På dette kursus om ejerlejlighedsloven og normalvedtægten bliver du opdateret på seneste lovændring, seneste retspraksis og de erfaringer underviserne har gjort sig siden den nye ejerlejlighedslovs ikrafttræden.


På kurset i den nye ejerlejlighedslov og normalvedtægt bliver du opdateret på både de nye regler, de seneste afgørelser på området, og ikke mindst en gennemgang af nogle grundlæggende foreningsretlige og tinglysningsretlige forhold af betydning for området. 


Formiddagens emner varetages af Kristian Dreyer, GALST: 

 • Gennemgang af de nye bestemmelser i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten
 • Udarbejdelse af særvedtægter: hvilke overvejelser bør man gøre sig, og hvordan udarbejdes særvedtægten i praksis
 • Gennemgang af almindelige ejerforeninger, sekundære ejerforeninger, samadministrerede ejerforeninger
 • Fordelingstalsfastsættelse, herunder tilsidesættelse af fordelingstal og beslutninger i øvrigt (ugyldighed)
 • Fællesejet ejerlejligheder herunder viceværtslejligheder og håndtering heraf
 • Administrative fordelingstal
 • Søgsmål mod medlemmer og seneste retspraksis om kravet til generalforsamlingsbeslutning
 • Eksklusion og bod
 • Adgang til ejerlejligheden
 • Begrænsninger i retten til at udleje helt eller delvist samt korttidsudlejning m.v.


Emner i kursets anden halvdel varetages af Brian Petersen, Tinglysningsretten:

 • Gennemgang af de mest relevante forhold rent tinglysningsmæssigt i forhold til bl.a.
  • ejerlejlighedsopdelingrelaksation ved frasalg af fællesarealer og lignende
  • videreopdelinger, rollefordelingen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen,
  • udstykningslovens § 16 og brugsrettigheder i tinglysningsmæssig henseende,
  • Tinglysningsrettens prøvelse af dokumenter i ejerforening der anmeldes til tinglysning,
  • tinglysning af stævning ved eksklusionssager,
  • Tinglysning af pantesikkerhed og den praktiske håndtering heraf tinglysningsmæssigt,
  • Praktiske opmærksomhedspunkter ved tinglysning af særvedtægt og særvedtægtsbestemmelser,
  • Projektbaseret ejerlejlighedsopdeling,
  • Tinglysning af vedtægtsændringer med virkning fremadrettet uden indgriben i særrettigheder
 • Definition  af en ejerforening i ejerlejlighedsloven og hvad med ejerforeninger, der krydser skel, gode råd og fif til generalforsamlingsreferater når disse skal anvendes til tinglysning og meget mere.
 • Seneste foreningsretlige og tinglysningsretlige domme, kendelser og beslutninger

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, jurister, advokatsekretærer og tinglysningsmedarbejdere og andre, der beskæftiger sig med området i det daglige.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.