Netværk

Netværk i Fast ejendom

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanten for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.


Emneliste til kommende sæson.

 • Erfaringer efter revidering af Huseftersynsordningen
 • Projektsalg
 • Afgrænsninger mellem forsikringer og ejerskifteforsikringer
 • Private fællesveje og gæsteprincippet
 • Kreditvurdering
 • Nybyggeri på småarealer
 • Private Fællesveje
 • Skøde, krav og ansvar
 • Aktuelle Afgørelse og sparring om disse
 • Afgrænsninger mellem forsikringer
 • Erfaringer efter revidering af Huseftersynsordningen
 • Konsekvenser af ændringer i Lejeloven og Ejer
 • Aktuelle konsekvenser af lov om ejendomsvurderinger og dennes udsættelse

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor lov om fast ejendom, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med fast ejendom, herunder ejer- og andelsboligforeninger samt bolighandel.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE. Netværket er ydermere godkendt af Danske BOLIGadvokater

Målgruppe

Netværket optager advokater, ejendomsmæglere, ansatte i forsikringsbranchen, kunderådgivere i den finansielle sektor, finansieringsnetværk og andre med interesser indenfor bolighandel.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af  eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges
.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f