Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Fast ejendom

Erfaringsudveksling om udfordringer og muligheder inden for lovgivningen om fast ejendom

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

På netværket i fast ejendom bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger.

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor vi på et både teoretisk og praktisk avanceret niveau kan diskutere gældende emner, udfordringer og lignende inden for lovgivningen om fast ejendom. Dette er stedet, hvor vi udveksler indsigt, skaber ny viden og generelt opbygger forbindelser mellem danske advokater og andre, der arbejder med fast ejendom, herunder ejer- og andelsboligforeninger samt bolighandel.

Vores netværksleder er drivkraften bag dagsordenen på vores møder og er garant for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket.
Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Emneliste til kommende sæson

 • Kreditvurdering og belåningsformer

 • Compliance og tilsyn (Persondata & Hvidvaskloven hos mæglere og advokater)

 • Private fællesveje  

 • Formidlingsaftaler (berigtigelser)

 • Afgiftspantebreve

 • Nybyggeri på småarealer

 • Aktuelle afgørelser og sparring om disse

 • Konsekvenser af ændringer i Lejeloven og
  Ejerlejlighedsloven

Målgruppe

Netværket optager advokater, ejendomsmæglere, ansatte i forsikringsbranchen, kunderådgivere i den finansielle sektor, finansieringsnetværk og andre med interesser inden for bolighandel.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.