Netværk

stroke-width="2.28571" />
Dette kursus i naboret giver indsigt i området med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. Du kan læse mere om kurset i naboret her.

Netværk

Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme

UDSOLGT - åbner for tilmelding efter 21. juni

20

lektioner (point)

24950 DKK.

Indhold

I netværket ser vi på de mange problemstillinger, der opstår i takt med den øgede transaktionsvolumen og professionalisering, der er sket i køb og salg af investerings- og udlejningsejendomme samt allerede opførte ejendomme. Det er en udvikling, der betyder, at der i stigende grad stilles højere krav til aktørerne.

Med øget viden kan vi bedre finde det, der virker i praksis. I netværket ser vi f.eks. på væsentlige risici og faldgruber ved køb og salg af erhvervsejendomme, overværdiansættelser, finansiering og optimering af ejendommes cash flow.

Netværket har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området.

I netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer men også de små detaljer inden for transaktioner med udviklings- og investeringsejendomme samt ejendomme, der allerede er opført.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket

 
 • Ejendomsvurderinger (barriererne ved 2025-ændringer på erhverv)
 • Udbud på totalentrepriser over flere faser
 • Risikohåndtering på udviklingsejendomme
 • Lånomlægning (hvornår bliver det svært?) 
 • Overdragelsesaftalen (garantier og ansvarsbegrænsninger)
 • Praktikers erfaringer med ESG håndtering (barriere overvundet) 
 • Systematikken bag vurdering af "det lejedes værdi”
 • Sælgers mangelsansvar og mulighed for at fraskrive sig ansvar
 • Anbefalinger og faldgruber i lokalplanprocessen set med myndighedernes øjne
 • Energioptimering – erfaringer og svære startbarrierer
 • Solceller på tag – rentabilitet og driftsmodeller
 • Bofællesskabsformer – seniorboligkoncepter – langtidseffekter og udfordringer

Målgruppe

Netværkets målgruppe er repræsenteret hele vejen rundt om transaktioner med investeringsejendomme og udviklingsejendomme, hvilket giver et praktisk perspektiv på håndtering af emnet.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Netværket giver bl.a. ejendomsbesidderne, investorer, developere, advokater, jurister, Asset Managers, erhvervsmæglere, revisorer, landinspektører og andre aktører i ejendomsmarkedet en øget forståelse og viden inden for transaktioner af udviklings- og investeringsejendomme.
Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.

Deltagerne kan bl.a. være:
 • Developere
 • Ejendomsbesiddere
 • Ejendomsinvestorer
 • Asset managers
 • Landinspektører
 • Erhvervsmæglere
 • Ejendomsformidlere
 • Valuarer
 • Arkitekter

Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.