Netværk

Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme

20

lektioner

24950 DKK.

Indhold

På netværket ser vi på de mange problemstillinger, der opstår i takt med den øgede transaktionsvolumen og professionalisering, der er sket i køb og salg af investering- og udlejningsejendomme og allerede opførte ejendomme. Det er en udvikling der betyder, at der i stigende grad stilles højere krav til aktørerne.


Med øget viden kan vi bedre finde det, der virker i praksis. I netværket ser vi f.eks. på væsentlige risici og faldgruber ved køb og salg af erhvervsejendomme, over værdiansættelser, finansiering og optimering af ejendommes cash flow. Netværket har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området.

På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer men også de små detaljer inden for transaktioner med udviklings- og investeringsejendomme samt ejendomme, der allerede er opført.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 

 

 • Kapitalfonde – forretningsmodeller anno 2023

 • Finanskilder for den grønne omstilling

 • Værdiansættelse af ejendomme

 • Bosætningsanalyse anno 2022

 • Proptech – innovation i effektivisering

 • Fordeling af byggerisiko i udviklingssager

 • Systematikken bag vurdering af "det lejedes værdi”

 • Sælgers mangelsansvar og mulighed for at fraskrive sig ansvar

 • Kravene ift. helårsbeboelse

 • Anbefalinger og faldgruber i lokalplanprocessen set med myndighedernes øjne

 • Praktiske erfaringer fra netværket på energioptimering

 • Ejendomsdannelse med særlig fokus på ejerlejlighedsopdeling


Formål

Det er formålet med netværket at skabe et forum for vidensdeling og sparring, hvor det er muligt at drøfte aktuelle problemstillinger og udfordringer og deltagerne bliver opdateret på seneste praksis.

På netværket får du mulighed for at skabe relationer til erfarne folk, der arbejder med samme problemstillinger som dig selv og med hvem du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og vokse fagligt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværk. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE.


Målgruppe

Netværkets målgruppe er repræsenteret hele vejen rundt om transaktioner med investeringsejendomme og udviklingsejendomme, hvilket giver et mere praktisk perspektiv på håndtering af emnet. Netværksgrupperne sammensættes af JUC’s erfarne netværkskonsulenter med henblik på at opnå en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige aktører. Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.

Netværket giver bl.a. ejendomsbesidderne, investorer, developere, advokater, jurister, Asset Managers, erhvervsmæglere, revisorer, landinspektører og andre aktører i ejendomsmarkedet en øget forståelse og viden inden for transaktioner af udviklings- og investeringsejendomme.

Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Eksempler på deltagere:

 • Developere
 • Ejendomsbesiddere
 • Ejendomsinvestorer
 • Asset managers
 • Landinspektører
 • Erhvervsmæglere
 • Ejendomsformidler
 • Valuarer
 • Arkitekter


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.