Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Bæredygtigt byggeri

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Indhold

Som en del af netværket i bæredygtigt byggeri bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der behandler aktuelle temaer på et højt fagligt niveau. Netværket samler profiler fra byggebranchen med interesse i at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Møderne fokuserer på at diskutere, hvordan byggeri skaber værdi og dokumenterer denne værdiskabelse på økonomiske, miljømæssige og sociale parametre.

Der er presserende behov for at øge værdien af byggeriet for kommende generationer med mindre ressourcetræk og miljøbelastning for at opfylde FN's verdensmål. EU's Green Deal og nationale klimamålsætninger stiller krav om markant reduktion af byggeriets klimaaftryk, hvilket vil påvirke, hvad og hvordan vi bygger.

Området oplever en hidtil uset efterspørgsel efter innovative processer, strategier og forretningsmodeller for at opnå den grønne omstilling. Succes kræver bl.a. beslutninger om ressourceinvestering og hvordan man skaber forretning og overskud på bundlinjen i fremtiden.
Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med oplæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være oplæg fra eksterne oplægsholdere.
Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af netværksmøderne og oplæggene.

Eksempler på emner der kan drøftes i netværket:

 • Ny lov om selektiv nedrivning 
  • Hvad betyder det i praksis?
 • Biobasserede byggematerialer 
  • Erfaringer fra cases mv.
 • Opdatering på nye krav og lovgivning 
 • Cirkulære forretningsmodeller
 • Kan vi bygge det vi gør i dag og nå i mål i forhold til Paris-aftalen og de planetære grænser?
 • Bæredygtige byggematerialer og genbrug
  • Hvordan sikrer vi lang levetid for vores byggeri?
 • Social bæredygtighed
  • Hvordan skabes og dokumenteres den?
 • Datakrav til dokumentation af bæredygtighed
  • Dokumentationshelvede eller forretningsmulighed?
 • New European Bauhaus
 • Bæredygtighed som kulturel bevægelse og eksportpotentiale
 • LCA
 • DGNB certificering

Målgruppe

Netværket er tværfagligt og optager profiler fra byggebranchen med interesse i og ønske om at gøre byggebranchen mere bæredygtig i hele byggeriets værdikæde - f.eks. partnere og forretningsudviklere fra arkitekt-, ingeniør-, bygherre-, og entreprenørvirksomheder samt investorer med ejendomsportofolier, som har erfaring med bæredygtigt byggeri på et strategisk niveau.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Del på sociale medier

in
t
f