Netværk

Netværk i Bæredygtigt byggeri

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket samler en gruppe strategiske beslutningstagere i byggeriet med det formål at diskutere hvordan byggeri skaber værdi, hvordan værdiskabelsen dokumenteres på det økonomiske, miljømæssige og sociale parametre, samt hvordan cirkulære forretningsmodeller bidrager til de tre bundlinjer.
Der er et presserende behov for at byggeriet skaber mere værdi for flere generationer af brugere med markant mindre ressourcetræk og miljøbelastning, hvis byggeriet skal bidrage til at opfylde FNs verdensmål. Med en netop vedtaget klimalov forventes det, at der vil blive stillet krav til at mindske byggeriets klimaaftryk markant, og det vil have afgørende betydning for hvad vi bygger og hvordan vi bygger.
Bæredygtigt byggeri kræver nye processer, metoder, modeller for tværfaglige samarbejder, dokumentation og fælles værktøjer for at optimere byggeriets værdiskabelse.
Området er kendetegnet ved en hidtil uset grad af efterspørgsel på innovative processer, strategier og forretningsmodeller, som kan få os i mål med den grønne omstilling. For at det kan lykkedes, kræver det, at man bl.a. tager stilling til en lang række viden, tværfagligt samarbejde og dokumentation.
Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med oplæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være oplæg fra eksterne oplægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af oplæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Kommende Oplæg: Torsdag d. 12 januar  
På første møde i sæsonen, skal vi høre fra Forbrugerombudsmanden
Christina Toftegaard Nielsen, hvor vi fokusere på vejledning og kvikguiden til miljømarkedsføring.

 
Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket: 
 • Dokumentation af bæredygtighed 
 • Bæredygtighed vs. økonomi
 • Bæredygtigt udbud 
 • Cirkulære forretningsmodeller
 • Metoder og løsninger der fremtidssikrer bæredygtighed i byggeriet 
 • Social bæredygtighed
  - Hvordan skabes og dokumenteres den?
 • Data
  - Dokumentationshelvede eller forretningsmulighed
 • Klimaneutralitet
  - Hvordan når vi målene?
 • EU’s Taksonomi
 • New European Bauhaus
  - Bæredygtighed som kulturel bevægelse og eksportpotentialer
 • Bæredygtige byggematerialer

Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som medlem – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, sådan at det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt. Der er mulighed for at sparre på konkrete cases. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.
Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

Målgruppe

Netværket er tværfagligt og optager strategiske beslutningstager i hele byggeriets værdikæde, f.eks. partnere og forretningsudviklere fra arkitekt-, ingeniør-, bygherre-, og entreprenør virksomheder samt investorer med ejendomsportofolier, som har erfaring med bæredygtigt byggeri på strategisk niveau.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
 

Materiale

Alle medlemmerne på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Share

in
t
f