Netværk

Netværk i Bæredygtigt byggeri

Hvordan skaber byggeri værdi?

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket i bæredygtigt byggeri bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Trods intet er bæredygtigt, arbejder netværket med, hvordan vi kommer derhen.

Netværket samler en række profiler fra byggebranchen med interesse i og ønske om at gøre byggebranchen mere bæredygtig. Møderne har til formål at diskutere, hvordan byggeri skaber værdi, og hvordan værdiskabelsen dokumenteres på de økonomiske, miljømæssige og sociale parametre og bidrager til disse tre bundlinjer.

Der er et presserende behov for at byggeriet skaber mere værdi for flere generationer af brugere med markant mindre ressourcetræk og miljøbelastning, hvis byggeriet skal bidrage til at opfylde FN's verdensmål. Med EU’s Green Deal og nationale klimamålsætninger bliver der stillet krav til at mindske byggeriets klimaaftryk markant, og det vil have afgørende betydning for, hvad vi bygger, og hvordan vi bygger.

Bæredygtigt byggeri kræver nye processer, metoder, modeller for tværfaglige samarbejder, dokumentation og fælles værktøjer for at optimere byggeriets værdiskabelse.
Området er kendetegnet ved en hidtil uset grad af efterspørgsel på innovative processer, strategier og forretningsmodeller, som kan få os i mål med den grønne omstilling. For at det kan lykkes, kræver det, at man bl.a. tager stilling til hvor mange ressourcer, man vil investere, og hvordan der skabes forretning og overskud på bundlinjen i fremtiden.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med oplæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af netværksmøderne og oplæggene.

Eksempler på emner der kan drøftes i netværket: 

 • Bæredygtighed i udbud
 • Bæredygtige byggematerialer og genbrug
  • Hvordan sikrer vi lang levetid for vores byggeri?
 • Social bæredygtighed
  • Hvordan skabes og dokumenteres den?
 • EU’s taksonomi
 • Datakrav til dokumentation af bæredygtighed
  • Dokumentationshelvede eller forretningsmulighed?
 • New European Bauhaus
 • Bæredygtighed som kulturel bevægelse og eksportpotentiale
 • Cirkulære forretningsmodeller
 • Biodiversitet og byggeri
  • Hvordan hænger det sammen?
 • Kan vi bygge det vi gør i dag og nå i mål i forhold til Paris-aftalen og de planetære grænser?
 • LCA 
 • DGNB


Formål

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som medlem – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk samt et nyt forum, som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder.

Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, således at det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt, og der er mulighed for at sparre på konkrete cases. I netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen.

Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

Målgruppe

Netværket er tværfagligt og optager profiler fra byggebranchen med interesse i og ønske om at gøre byggebranchen mere bæredygtig i hele byggeriets værdikæde - f.eks. partnere og forretningsudviklere fra arkitekt-, ingeniør-, bygherre-, og entreprenørvirksomheder samt investorer med ejendomsportofolier, som har erfaring med bæredygtigt byggeri på et strategisk niveau.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. 

Materiale

Alle medlemmer af netværket vil få udleveret relevant materiale på JUC's online materialeportal.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværk med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.