Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Syn og skøn

Syn og skøn i teori praksis

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold og baggrund

Når uheldet er ude og du står med en tvist, der fører til en voldgiftssag eller syn- og skønssag, er syn og skøn helt afgørende. Syn og skøn udgør her en vigtig bevissikring og giver et klart overblik over byggeriets fejl og mangler. 


Syn og skøn er derfor et helt essentielt og relevant hjælpeværktøj for byggeriets parter.


Kurset introducerer dig til syn og skøn i rollen som tvistløsning og bevissikring. Du vil få et indblik i, hvad du skal være særlig opmærksom på, herunder skønstemaernes faldgruber. Kurset vil ligeledes have fokus på syn og skøns optræden i praksis, hvorigennem du opnår en række værktøjer til en effektiv og professionel håndtering af entrepriseretlige spørgsmål og tvister. 


Emner er bl.a. 
  • Syn og skøn som tvistløsning og bevissikring 
  • Processen for syn og skøn
  • Skønstema(er)
  • Faldgruber og fodfejl i skønstemaer
  • Skønsmandens rolle og optræden
  • Syn og skøn i praksis


Udbytte

Kurset giver en vigtig og relevant viden om syn og skøn. Som kursusdeltager opnår du praktiske færdigheder, der vil styrke din evne til at håndtere entrepriseretlige spørgsmål og tvister både professionelt og effektivt.


Målgruppe

Kurset henvender sig til alle med tilknytning til byggebranchen.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.