Netværk

Netværk i Erhvervslejeret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværkslederen er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.


Emneliste til kommende sæson:

 • Kendelser og afgørelser
 • Seneste og nyeste kontraktbestemmelse baseret på retspraksis
 • Markedslejeret
 • Lejers ret til ændringer
 • Arealer & domme derpå
 • Kontraktfejl
 • Væsentlige mangler
 • Markedsafstemning mellem parterne
 • Vedligeholdelse, fornyelse, Slid, ælde og forlænget levetid
 • Syn og skøn – erfaringer fra praksis og domstolene
 • Fraflytninger, vedr. mangler og standard i lejekontrakt


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk erhvervslejeret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervslejeret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.   


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med erhvervslejeret i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmerne på netværket vil få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f