Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Erhvervslejeret

Et solidt sparringsforum, hvor erhvervslejeretlige udfordringer tages op til debat

20

lektioner (point)

24950 DKK.

Indhold

Som en del af netværket i erhvervslejeret bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. 

Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksmedlemmer. 

Hvert netværksmøde tager udgangspunkt i seneste og nyeste kendelser, afgørelser og kontraktbestemmelser, da deres indflydelse på fortolkningen af lovgivningen har stor effekt på udviklingen af retspraksis.

Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Mulige emner til sæsonen


 • ESG (grøn omstilling og bæredygtighed)
  • flere og flere lejere og udlejere skal tilpasse sig rapportering af klimaaftryk, og i 2027 vil i princippet alle virksomheder være omfattet heraf
 • Implementering af ejendomsskattesystemet
  • Eftersom hverken regelsæt eller de endelige vurderinger er fremkommet, vil der fortsat være en betydelig tvivl om, hvorledes systemet vil ramme ejere henholdsvis lejere
 • Aktualitet inden for erhvervslejeret – nye domme og nye bestemmelser  
  • I netværket er man up to date og får ofte indsigt i sager fra aktørerne, der er involveret heri
 • Fraflytning af erhvervslejemål
 • Lejers ret til ændringer ctr. udlejers beføjelse til at hæve ved ubeføjede ændringer
  • Samtidig berøres markedsleje i forhold til ændringer udført med tilladelse
 • Markedslejesager, herunder i forhold til fortsat brug af syn og skøn.
 • Mangler i lejeforhold

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med erhvervslejeret i praksis. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.