Kursus

Årlig lejeretlig opdatering

Den årlige opdatering i ny retspraksis, huslejenævnspraksis, lovgivning, administrative forskrifter og litteratur

8

lektioner

6995 DKK.

Udbytte
På dette årlige kursus i lejeret bliver du opdateret på aktuelle forhold i lejeretten og får konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

Indhold
På dette årlige kursus opdateres du om alle væsentlige forhold inden for såvel bolig som erhvervslejeretten inden for det seneste år – dvs. siden juni 2021. Du får opdateret og nødvendig viden om ny lovgivning, administrative forskrifter, retspraksis (evt. også utrykt), huslejenævnspraksis og litteratur af væsentlig betydning for lejeforhold, som er fremkommet inden for det seneste år.

Du opdateres bredt på boliglejeret, erhvervslejeret og huslejenævnssager, så du er sikker på at komme hele vejen rundt om lejeretten og kun behøver dette ene opdateringskursus om året.

Kurset vil være opdelt inden for en række faste hovedemner, så materialet fra år til år vil have en ensartet opdeling. Dette muliggør, at man kan få et samlet overblik over domspraksis inden for disse kategorier. Kurset er intensivt, men samtidig får du utrolig meget indhold med hjem. Der lægges vægt på en god dialog undervejs, så deltagerne har mulighed for at dele ud af egne erfaringer.

Underviserne har gennem en årrække arbejdet intensivt med lejeret og har stor faglig indsigt i området, er godt inde i paragrafferne og retspraksis og tør lægge hoved på blokken og komme med deres faglige vurdering af aktuelle afgørelser og disses betydning.

Emner er bl.a.:
  • Viden om ny retspraksis (især landsret, højesteret og utrykte domme) og huslejenævnspraksis.
  • Viden om ny lovgivning, administrative forskrifter og litteratur som er betydende for lejeforholdet.
  • Spørgsmål til domme, uddybninger og dialog
  • Kursusmateriale, som giver oversigt over området.

Formål
Du opdateres på aktuelle forhold i lejeretten og får konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

Målgruppe
Kurset er målrettet jurister, advokater, boligadministratorer, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for en løbende opdatering inden for lejeretten.

Materiale
På kurset benyttes et omfattende powerpointmateriale, som giver en årlig oversigt over relevante domme (også utrykte), lovgivning og litteratur. I det omfang det er relevant vil der blive udleveret utrykt materialer mv.Materialet er inddelt efter faste hovedemner, som er de samme hvert år. Det betyder, at du let kan finde sager, inden for de givne hovedemner og derved få et samlet overblik.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.