Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Årlig lejeretlig opdatering

Den årlige opdatering i ny retspraksis, huslejenævnspraksis, lovgivning, administrative forskrifter og litteratur

8

lektioner (point)

7995 DKK.

Udbytte

På dette årlige kursus i lejeret bliver du opdateret på aktuelle forhold i lejeretten og får konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

Indhold

På dette årlige kursus opdateres du om alle væsentlige forhold inden for såvel bolig som erhvervslejeretten inden for det seneste år – dvs. siden juni 2023. Du får opdateret og nødvendig viden om ny lovgivning, administrative forskrifter, retspraksis (evt. også utrykt), huslejenævnspraksis og litteratur af væsentlig betydning for lejeforhold, som er fremkommet inden for det seneste år.

Du opdateres bredt på boliglejeret, erhvervslejeret og huslejenævnssager, så du er sikker på at komme hele vejen rundt om lejeretten og kun behøver dette ene opdateringskursus om året.

Kurset vil være opdelt inden for en række faste hovedemner, så materialet fra år til år vil have en ensartet opdeling. Dette muliggør, at man kan få et samlet overblik over domspraksis inden for disse kategorier. Kurset er intensivt, men samtidig får du utrolig meget indhold med hjem. Der lægges vægt på en god dialog undervejs, så deltagerne har mulighed for at dele ud af egne erfaringer.

Underviserne har gennem en årrække arbejdet intensivt med lejeret og har stor faglig indsigt i området, er godt inde i paragrafferne og retspraksis og tør lægge hoved på blokken og komme med deres faglige vurdering af aktuelle afgørelser og disses betydning.

Emner er bl.a.:
  • Viden om ny retspraksis (især landsret, højesteret og utrykte domme) og huslejenævnspraksis.
  • Viden om ny lovgivning, administrative forskrifter og litteratur som er betydende for lejeforholdet.
  • Spørgsmål til domme, uddybninger og dialog
  • Kursusmateriale, som giver oversigt over området.

Formål

Du opdateres på aktuelle forhold i lejeretten og får konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, advokater, boligadministratorer, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for en løbende opdatering inden for lejeretten.

Materiale

På kurset benyttes et omfattende powerpointmateriale, som giver en årlig oversigt over relevante domme (også utrykte), lovgivning og litteratur. I det omfang det er relevant vil der blive udleveret utrykt materialer mv.Materialet er inddelt efter faste hovedemner, som er de samme hvert år. Det betyder, at du let kan finde sager, inden for de givne hovedemner og derved få et samlet overblik.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


"Det var godt, at der var fokus på aktuelle afgørelser og ikke en gennemgang af lovtekster."
– Lars Kaasgaard, Advokat og Partner, Leoni Advokater
Tidligere kursusdeltager


"Stoffet blev fremlagt i et forståeligt sprog og med klare holdninger."
– Søren Kornum, Direktør, By & Bolig Administration
Tidligere kursusdeltager


"Fagligheden var særdeles god, og faciliteterne gjorde, at man kunne holde til at side koncentreret i ALLE timerne."
– Lea Aamand, Ejendomsadministrator, Taurus Ejendomsadministration ApS
Tidligere kursusdeltager


"Det er fint med en årlig opdatering. Rart at der er to til at afholde kurset - det giver både dem og så lidt afveksling. Man mærker tydeligt, at de begge har et solidt teoretisk fundament som de dygtigt kobler til praktikken gennem diverse afgørelser."
– Anne Vibeke Ellegaard Povlsen, Senior Jurist, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Tidligere kursusdeltager


"Fagligheden på kurset var i top. Det er tungt lovstof, men hvis man er interesseret giver det godt udbytte."
– Jeanette Hansen, Ejendomsadministrator, Akelius Management ApS
Tidligere kursusdeltager


"Det er rigtig godt at blive opdateret på seneste praksis, som underviserne på god vis formåede at sætte i kontekst til gældende praksis. Og godt, at de i materialet har skrevet egne kommentarer om fx at en dom synes ret vidtgående."
– Anne Svendsen, Juridisk konsulent, Faxe Kommune
Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.