Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold

Et detaljeret kendskab til boliglejeforhold

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Lejens fastsættelse er et centralt vilkår i lejeforhold. Spørgsmålet om lejens størrelse og ikke mindst reguleringen heraf er ofte kilde til tvister i boliglejeforhold, og de er også underlagt en række komplicerede regler, herunder om iagttagelse af varslingsregler og dokumentationskrav.

Dette kursus giver dig et detaljeret kendskab til spørgsmål vedrørende lejens størrelse og reguleringen heraf med udgangspunkt i den nyeste praksis på området samt erfaringsudvekling mellem deltagere og underviser.

Kurset vil give dig et solidt indblik i disse problemstillinger med fokus på de i praksis forekommende problemstillinger og en håndtering heraf. 

Emner er bl.a.:
 • Hovedstrukturen i reglerne om lejens størrelse og reguleringen heraf  
 • Lejens fastsættelse i omkostningsbestemte lejemål efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 1 og 2
 • Aftaler om betaling af beløb ud over lejen 
 • Aftaler om lejeregulering
 • Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse med og uden beboerrepræsentation
 • Lejens fastsættelse og regulering i småejendomme
 • Forenklet varsling
 • Særskilt varsling af stigning i skatter og afgifter  
 • Undtagelser og særregler
 • Forbedringer, herunder forbedringsbegrebet, varsling af iværksættelse, foreløbige og endelige varslinger, forhåndsgodkendelser af forbedringer, beregning af forbedrings- og vedligeholdelsesudgifterne, nettoforbedring/”sparet vedligeholdelse”,      finansieringsgrundlag, følgeudgifter, de særlige regler for energisparende foranstaltninger og aftalt grøn byfornyelse, forældelse, aftalte forbedringer, fordelingsmetoder ved varslede forbedringer osv.
 • Tvistebehandling, herunder huslejenævnets kompetence 
 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, ejendomsadministratorer og andre, som beskæftiger sig med boliglejeret og ønsker at få opdateret deres viden inden for kursets område.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.