Kursus

Grundkursus i lejeret

Sammenhæng og anvendelse af loven

 

14

lektioner

11990 DKK.

Udbytte

Formålet med kurset er at bibringe deltagerne et overblik over en kompliceret lovgivning samt en forståelse af sammenhængen i lovgivningens forskellige regelsæt.


Du får bl.a.:

 • Overblik over lejelovgivningens mange regelsæt og samspillet imellem dem
 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til lejerettens anvendelse i praksis

 

Indhold

Lejelovgivningen for privat boligudlejning indeholder en lang række forskellige regelsæt, der skal fungere i et samspil med hinanden. Det er hensigten med kurset, at deltagerne tilegner sig et overblik over lejelovenes komplicerede regler samt at deltagerne får en grundlæggende forståelse for lejelovenes indbyrdes sammenhæng og anvendelse inden for en række centrale lejeretlige problemstillinger.

Emner er bl.a.:

 • Lovens anvendelsesområde
 • Lejekontraktens indgåelse - muligheden for fravigelser af lejelovgivningen
 • Overgang af brugsrettigheder
 • Lejefastsættelse – ejendomskategorisering og lejefastsættelsesprincipper
 • Forbedringer - begrebet, udlejers muligheder for udførelse af forbedringer og aftalte forbedringer
 • Vedligeholdelse - parternes forpligtelser og reglerne for hensættelser efter § 18 og § 18b og anvendelse af disse midler  
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Flytteopgør

 

Målgruppe

Kursets retter sig imod ansatte inden for asset management og ejendomsadministration, advokater, advokatfuldmægtige og andre som beskæftiger sig med fast ejendom, og ønsker at få en indføring i og et overblik over lejelovgivningen for privat boligudlejning.

 

Undervisningsform

 • Foredrag med fokus på dialog og mulighed for løbende at stille spørgsmål
 • I undervisningen vil blive inddraget praktiske eksempler for at illustrere hvordan lovgivningen i praksis udmønter sig
 • Erfaringsudveksling hvor deltagerne får mulighed for at drøfte deres praktiske erfaring
 • Cases

 

Materiale

Du får adgang alt relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder lovgivning for området samt bekendtgørelser og vejledninger, som vedrører de berørte emner.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.