Netværk

stroke-width="2.28571" />
Dette kursus i naboret giver indsigt i området med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. Du kan læse mere om kurset i naboret her.

Kursus

Grundkursus i lejeret

Sammenhæng og anvendelse af loven 

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold

Lejelovgivningen for privat boligudlejning indeholder en lang række forskellige regelsæt, der skal fungere i et samspil med hinanden. Det er hensigten med dette kursus, at du tilegner dig et overblik over lejelovenes komplicerede regler samt at du får en grundlæggende forståelse for lejelovenes indbyrdes sammenhæng og anvendelse inden for en række centrale lejeretlige problemstillinger.

Emner er bl.a.:

 • Lovens anvendelsesområde
 • Lejekontraktens indgåelse - muligheden for fravigelser af lejelovgivningen
 • Overgang af brugsrettigheder
 • Lejefastsættelse – ejendomskategorisering og lejefastsættelsesprincipper
 • Forbedringer - begrebet, udlejers muligheder for udførelse af forbedringer og aftalte forbedringer
 • Vedligeholdelse - parternes forpligtelser og reglerne for hensættelser efter § 18 og § 18b og anvendelse af disse midler  
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Flytteopgør

 

Udbytte

Formålet med kurset er at bibringe dig et overblik over en kompliceret lovgivning samt en forståelse af sammenhængen i lovgivningens forskellige regelsæt.

Du får bl.a.:

 • Overblik over lejelovgivningens mange regelsæt og samspillet imellem dem
 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til lejerettens anvendelse i praksis

Målgruppe

Kursets retter sig mod ansatte inden for asset management og ejendomsadministration, advokater, advokatfuldmægtige og andre som beskæftiger sig med fast ejendom, og ønsker at få en indføring i og et overblik over lejelovgivningen for privat boligudlejning.

 

Undervisningsform

 • Foredrag med fokus på dialog og mulighed for løbende at stille spørgsmål
 • I undervisningen vil blive inddraget praktiske eksempler for at illustrere, hvordan lovgivningen i praksis udmønter sig
 • Erfaringsudveksling, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte deres praktiske erfaring
 • Cases

 

Materiale

Du får adgang alt relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder lovgivning for området samt bekendtgørelser og vejledninger, som vedrører de berørte emner.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


"God grundlæggende indføring i lejeretten.”

- Jacob Vestergaard Petersen, jurist, Gjensidige Forsikring

Tidligere kursusdeltagerVil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.