Grundkursus i lejeret


– Sammenhæng og anvendelse af loven 

 

 

Udbytte

Formålet med kurset er at bibringe deltagerne et overblik over en kompliceret lovgivning samt en forståelse af sammenhængen i lovgivningens forskellige regelsæt.


Du får bl.a.:

 • Overblik over lejelovgivningens mange regelsæt og samspillet imellem dem

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til lejerettens anvendelse i praksis

 

Indhold

Lejelovgivningen for privat boligudlejning indeholder en lang række forskellige regelsæt, der skal fungere i et samspil med hinanden. Det er hensigten med kurset, at deltagerne tilegner sig et overblik over lejelovenes komplicerede regler samt at deltagerne får en grundlæggende forståelse for lejelovenes indbyrdes sammenhæng og anvendelse inden for en række centrale lejeretlige problemstillinger.

Emner er bl.a.:

 • Lovens anvendelsesområde

 • Lejekontraktens indgåelse - muligheden for fravigelser af lejelovgivningen

 • Overgang af brugsrettigheder

 • Lejefastsættelse – ejendomskategorisering og lejefastsættelsesprincipper

 • Forbedringer - begrebet, udlejers muligheder for udførelse af forbedringer og aftalte forbedringer

 • Vedligeholdelse - parternes forpligtelser og reglerne for hensættelser efter § 18 og § 18b og anvendelse af disse midler  

 • Opsigelse

 • Ophævelse

 • Flytteopgør

 

Målgruppe

Kursets retter sig imod ansatte inden for asset management og ejendomsadministration, advokater, advokatfuldmægtige og andre som beskæftiger sig med fast ejendom, og ønsker at få en indføring i og et overblik over lejelovgivningen for privat boligudlejning.

 

Undervisningsform

 • Foredrag med fokus på dialog og mulighed for løbende at stille spørgsmål
 • I undervisningen vil blive inddraget praktiske eksempler for at illustrere hvordan lovgivningen i praksis udmønter sig
 • Erfaringsudveksling hvor deltagerne får mulighed for at drøfte deres praktiske erfaring
 • Cases

 

Materiale

Du får adgang alt relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder lovgivning for området samt bekendtgørelser og vejledninger, som vedrører de berørte emner.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 
 ”Det gav et godt overblik og havde en fin balance mellem gennemgang af reguleringen og praksis.”

– Christian Brandt Larsen, juridisk konsulent, Det Danske Advokatsamfund ​
Tidligere kursusdeltager
 

”God grundlæggende indføring i lejeretten.”
– Jacob Petersen, jurist hos Gjensidige Forsikring
Tidligere kursusdeltager
 

”Kurset gav et rigtig fint overblik.”
– Kasper Frank Langgaard, advokat hos Njord Law Firm.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1

tirsdag d 22. november 2022

Kl 09:30 - 16:00


Dag 2

onsdag d 23. november 2022

Kl 09:30 - 16:00


Pris Ekskl. Moms

11.990

 

 

Course