Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Kursets formål er at give kursisterne et detaljeret kendskab til spørgsmål vedrørende mangler, vedligeholdelse og fraflytning med udgangspunkt i den nyeste praksis på området samt erfaringsudveksling mellem deltagere og undervisere.

 

Indhold

Spørgsmål om overtagelsesstand, mangler og fraflytningsopgør er ofte kilde til tvister i såvel erhvervs- som beboelseslejeforhold. Med ændringerne i lejeloven pr. 1. juli 2015 er der indført en række nye begrænsninger og frister, som i vidt omfang også finder anvendelse på eksisterende aftaler. Herudover opstår problemstillinger ved opgørelse af fraflytningskravet, herunder ved lejerens fraflytning i utide, udlejerens tabsbegrænsningspligt og genudlejning samt mangler og vedligeholdelse undervejs i lejeforholdet.

 

Kurset vil give et detaljeret indblik i bl.a. disse problemstillinger og vil fokusere på de i praksis forekommende problemstillinger og en håndtering heraf med udgangspunkt i den nyeste husleje- og domstolspraksis.

Emner er bl.a.:

 • Lejemålets overtagelsesstand, aftaler, obligatoriske indflytningssyn, herunder indkaldelse, gennemførelse og krav til rapport.
 • Mangelsbegrebet
  • Oprindelige og efterfølgende mangler.
  • Forholdsmæssigt afslag og værdien heraf samt erstatning, herunder navnlig med fokus på sager om skimmelsvamp
  • Genhusning
 • Vedligeholdelsesbegrebet, vedligeholdelsesfordeling og lejers hhv. udlejers vedligeholdelsesforpligtelse – hvad kan aftales?
 • Istandsættelse ved fraflytning.
 • Reklamation. Frister og dokumentation. Obligatoriske fraflytningssyn for visse beboelseslejemål.
  • Hvad skal rapporten indeholde, hvordan overgives den til lejer, og hvad skal rapporten indeholde?
 • Opgørelse af istandsættelseskrav. Godtgørelse af udlejerens tab, herunder ved efterfølgende dispositioner over det lejede i form af salg, nedrivning, genudlejning mv.
 • Lejebetaling i istandsættelsesperioden.
 • Lejerens førtidige fraflytning, herunder annullation. Udlejers genudlejningspligt.
 • Retablering.
 • Tvistebehandling, herunder huslejenævnets kompetence.

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, ejendomsadministratorer og andre, som beskæftiger sig med bolig- eller erhvervslejeret og ønsker en grundig gennemgang af reglerne og/eller få opdateret deres viden inden for kursets område.

 

Materiale

Du vil modtage PowerPoints med domshenvisninger, som undervisningen vil tage udgangspunkt i.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.