Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner

Bliv ajourført med de mest aktuelle problemstillinger

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold og udbytte

Dette kursus vil ajourføre dig med de mest aktuelle problemstillinger inden for erhvervslejeretten samt behandlingen og løsningen af disse problemstillinger.


Kurset vil beskæftige sig med de mest aktuelle og hotte emner inden for erhvervslejeretten. 


Derfor er indholdet på kurset endnu ikke fastlagt, og kursusbeskrivelsen vil løbende blive opdateret.


Emnerne kan bl.a. være:


 • Specifikationskravene i henhold til erhvervslejelovens § 5, stk. 2 og 3
 • Opsigelse fra hhv. lejer og udlejer 
 • Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning
 • Afståelse, genindtræden og fremleje
 • Grønne lejekontrakter - ESG
 • Dækningsafgifter/nye ejendomsvurderinger – håndtering heraf i erhvervslejeforhold
 • Markedslejeregulering, jf. erhvervslejelovens § 13 
  • Forbedringer af det lejede og dettes betydning for markedslejen, jf. erhvervslejelovens § 13, stk. 6, nr. 1
  • Udlejers særlige indretning, ombygning og forbedringer af det lejede, jf. erhvervslejelovens § 13, stk. 6, nr. 6
  • Væsentlige ændringer af lejeforholdet, jf. erhvervslejelovens § 13, stk. 3
 • Øvrige udvalgte emner

 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktikere, som beskæftiger sig med erhvervslejeforhold herunder administratorer, advokater, jurister og revisorer samt personer i den offentlige forvaltning.

 

Deltagerne forudsættes at have en vis basal viden og erfaring med erhvervslejeretten og de kontrakttyper, som benyttes i sædvanlige erhvervslejeforhold.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være baseret på indlæg fra de to undervisere


 • Der vil blive gennemgået formuleringer fra kontrakttyper samt retspraksis, hvor deltagerne får adgang til selv at "håndtere" problemstillingerne
 • Deltagerne vil kunne medbringe erfaringer og problemer, som kan forelægges deltagerne på kurset
 • Der vil blive lagt vægt på erfaringsudveksling i forbindelse med en gennemgang af de problemstillinger, som kurset lægger op til

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.