Kursus

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner

7

lektioner

6995 DKK.

Udbytte

Kursets formål er at ajourføre deltagerne med de mest aktuelle problemstillinger inden for erhvervslejeretten samt behandlingen og løsningen af disse problemstillinger.


Indhold

Kurset vil beskæftige sig med de mest aktuelle og hotte emner inden for erhvervslejeretten. Derfor er indholdet af kurset endnu ikke fastlagt, og kursusbeskrivelsen vil løbende blive opdateret.


I 2021 var emner bl.a.:

 • Markedslejeregulering, jf. Erhvervslejelovens § 13
 • Forbedringer af det lejede og dettes betydning for markedslejen, Erhvervslejelovens § 13, stk. 6, nr. 1
 • Specifikationskravene i henhold til Erhvervslejelovens § 5, stk. 2 og 3
 • Problemstillinger omkring afståelse, Erhvervslejelovens § 55
 • Førtidig afvikling af lejeforholdet (lejer smider nøglerne i utide)
 • Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning
 • Syn og skøn
 • Udlejers ret til opsigelse i henhold til Erhvervslejelovens § 61

 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktikere, som beskæftiger sig med erhvervslejeforhold herunder administratorer, advokater, jurister og revisorer samt personer i den offentlige forvaltning.

 

Deltagerne forudsættes at have en vis basal viden og erfaring med erhvervslejeretten og de kontrakttyper, som benyttes i sædvanlige erhvervslejeforhold.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være baseret på indlæg fra de to undervisere

 • Der vil blive gennemgået formuleringer fra kontrakttyper samt retspraksis, hvor deltagerne får adgang til selv at "håndtere" problemstillingerne
 • Deltagerne vil kunne medbringe erfaringer og problemer, som kan forelægges deltagerne på kurset
 • Der vil blive lagt vægt på erfaringsudveksling i forbindelse med en gennemgang af de problemstillinger, som kurset lægger op til

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.