Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Boliglejeret

Erfaringsudveksling om aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

I netværket om boliglejeret træffer du de mest erfarne og kompetente eksperter inden for området. De bringer den seneste viden og erfaringer fra frontlinjen i boliglejeret med sig.

Netværket om boliglejeret har en klar mission: At etablere et forum, hvor vi dykker ned i de aktuelle juridiske og praktiske udfordringer inden for dansk lejeret. Det er stedet, hvor vi deler vores erfaringer, diskuterer ny viden og skaber forbindelser mellem danske advokater og jurister, der arbejder med boliglejeret i praksis.

Som medlem har du afgørende indflydelse på dagsordenen ved at foreslå emner, der er relevante for både den juridiske og praktiske side af boliglejeret.

Vores netværksmøder indeholder altid en opdatering om aktuelle afgørelser og nyheder inden for boliglejeret. Fra praksis og retspraksis til lovgivningsmæssige ændringer, vi dækker det hele.


Eksempler på emner som kan drøftes i netværket


 • Nye ejendomsvurderinger og deres betydning for skatter og afgifter 
 • Indbringelse af en sag for boligretten – processuelle overvejelser   
 • Beboerrepræsentationens rolle og rettigheder, herunder indsigt i vedligeholdelsesregnskaber
 • Forbrugsmåling og samspillet med forbrugsregnskaber – også når målerkrav ikke opfyldes 
 • Dødsbo – casebaseret
  • F.eks. nyt køkken og nyt bad – ikke aftalt med udlejer
 • Status på investeringsmarkedet på boligområdet 
 • Lejeniveauer (19,2) og bevisførelse ved boligretten  
 • Tilbudspligt (hvad ligger på tegnebrættet? Udvalgsarbejde i forlængelse af boligaftalen fra maj 2023) 
 • ESG - fx grønne lån og energitilskud + social bæredygtighed – praktiske erfaringer med implementering.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med lejeret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.