Netværk

Netværk i Boliglejeret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Årlig lejeretlig opdatering - Aarhus

Kursus

Årlig lejeretlig opdatering

Kursus

Grundkursus i lejeret

Indhold

I netværket møder du landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne og er garanter for det faglige indhold. Derudover vil der være oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket. Du har som medlem stor mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.

Fast punkt:

Aktuelle afgørelser og nyheder

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 • Fokus på den nye ”Lov om Leje”
  • Praktiske tillempninger
 • Beboerrepræsentation
 • Skadedyr
 • Reglerne om fraflytning
 • Drift af nye boligformer f.eks. olde-koller
 • Erstatning, fejl og mangler
 • Fra andelslejlighed til lejelejlighed efter konkurs
 • OMK varslingsregler
 • Energitilskud og grøn renovering
 • Kvaliteten i afgørelserne - hvorfor træffes de som de gør


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk lejeret, samt udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med lejeret.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister og andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med lejeret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Årlig lejeretlig opdatering - Aarhus

Kursus

Årlig lejeretlig opdatering

Kursus

Grundkursus i lejeret