Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Markedslejesager - I bolig- og erhvervslejeretten

Den praktiske håndtering af markedslejesager

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Kurset i markedslejesager kommer hele vejen rundt: Fra en parts overvejelser om lejeregulering, ensidigt indhentede erklæringer, bevissikring, editionspligt, vidner, selve hovedforhandlingen og proceduren.

Der fokuseres i høj grad på beviser, herunder sammenligningslejemål og syn og skøn. Du kommer dermed i dybden med proceduren, så du selv kan håndtere markedslejesager efter kurset.

Emner er bl.a.:

 • Krav til varslingen og typiske ugyldighedsindsigelser
 • Varslingshindringer
 • Væsentlighed, fredning, uopsigelighed, kombinationsregulering samt nyeste praksis omkring anvendelsen af ELL § 7
 • Beviser
 • Sammenligningslejemål – anvendelse, udvælgelse og lovændringen og indsættelsen af nyt pkt 3. i Erhvervslejelovens § 13, samt særligt omkring dokumentation for forbedringer, arealer og betydningen af særrettigheder m.v.
 • Syn og skøn – herunder med gennemgang af de nye regler og den retspraksis, som knytter sig hertil dvs. ”adgangen” til at få foretaget nyt syn og skøn, ”dobbelt” syn og skøn i praksis, udformning af skønstema, henvendelse til sagkyndig organisation, supplerende spørgsmål, afhjemling i praksis, omkostninger til skønsmand m.v.
 • Anvendelsen af andre beviser, herunder selvstændigt indhentede erklæringer
 • Minimumsregulering af leje
 • Forbedringer efter erhvervslejelovens 13 stk. 6, nr. 1 og ændringer/indretninger iht. erhvervslejelovens § 13 stk. 6, nr. 6.
 • Bæredygtigt byggeri

Baggrund

Markedslejesager kan være komplekse, da markedslejens fastsættelse og regulering omfattes af flere forskellige love.
Den praktiske håndtering af markedslejesager kan derfor være vanskelig, f.eks. ifm. varsling af markedslejereguleringer og bevisførelse, herunder sammenligningsleje, syn og skøn.
I 2017 blev der indført nye regler for syn og skøn, herunder større muligheder for fornyet syn og skøn. Disse regler og den retspraksis, som er fremkommet, vil blive gennemgået.

Formål

På kurset om markedslejesager får du et overblik over den praktiske håndtering af markedslejesager og værktøjer til at tage højde for de typiske faldgruber og udfordringer i praksis.

På kurset vil du:

 • Blive klædt på til praktisk og juridisk at tackle de udfordringer, som man typisk møder ved varsling af markedslejereguleringer
 • Få et kendskab til nyeste retspraksis omkring beviserne i markedslejesager samt erhverve indgående indsigt i hvor, hvornår og hvordan syn og skøn bedst anvendes
 • Kunne skabe et netværk og foretage erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, jurister, investorer, ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med varsling af markedslejereguleringer.

Forudgående kendskab til markedslejeregulering i praksis er en fordel, men ikke en absolut nødvendighed.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online portal JUC Me.

Materialet indeholder erhvervslejeloven, de nyeste lovændringer samt retspraksis.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.