Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten


– Den praktiske håndtering af markedslejesager

 

 

Baggrund


Markedslejesager kan være komplekse, da markedslejens fastsættelse og regulering omfattes af flere forskellige love.

Den praktiske håndtering af markedslejesager kan derfor være vanskelig, f.eks. ifm. varsling af markedslejereguleringer og bevisførelse, herunder sammenligningsleje, syn og skøn.

I 2017 blev der indført nye regler for syn og skøn, herunder større muligheder for fornyet syn og skøn. Disse regler og den retspraksis, som er fremkommet, vil blive gennemgået.

 

Indhold


Kurset i markedslejesager kommer hele vejen rundt: Fra en parts overvejelser om lejeregulering, ensidigt indhentede erklæringer, bevissikring, editionspligt, vidner, selve hovedforhandlingen og proceduren.

Der fokuseres i høj grad beviser herunder sammenligningslejemål og syn og skøn. Du kommer i dybden med proceduren, så du selv kan håndtere markedslejesager efter kurset. 


Emner er bl.a.:

 • Krav til varslingen og typiske ugyldighedsindsigelser
 • Varslingshindringer
 • Væsentlighed, fredning, uopsigelighed, kombinationsregulering samt nyeste praksis omkring anvendelsen af ELL § 7
 • Beviser
 • Sammenligningslejemål – anvendelse, udvælgelse og lovændringen og indsættelsen af nyt pkt 3. i Erhvervslejelovens § 13, samt særligt omkring dokumentation for forbedringer, arealer og betydningen af særrettigheder m.v
 • Syn og skøn – herunder med gennemgang af de nye regler og dden retspraksis, som knytter sig hertil dvs. ”adgangen” til at få foretaget nyt syn og skøn, ”dobbelt” syn og skøn i praksis, udformning af skønstema, henvendelse til sagkyndig organisation, supplerende spørgsmål, afhjemling i praksis, omkostninger til skønsmand m.v.
 • Anvendelsen af andre beviser, herunder selvstændigt indhentede erklæringer
 • Minimumsregulering af leje 
 • Forbedringer efter erhvervslejelovens  13 stk. 6, nr 1 og ændringer/indretninger iht. erhvervslejelovens § 13 stk. 6, nr. 6.
 • Bæredygtigt byggeri 

 

Formål


På kurset om markedslejesager får du et overblik over den praktiske håndtering af markedslejesager og værktøjer til at tage højde for de typiske faldgruber og udfordringer i praksis.

På kurset vil du:

 • Blive klædt på til praktisk og juridisk at tackle de udfordringer, som man typisk møder ved varsling af markedslejereguleringer
 • Få et kendskab til nyeste retspraksis omkring beviserne i markedslejesager samt erhverve indgående indsigt i hvor, hvornår og hvordan syn og skøn bedst anvendes
 • Kunne skabe et netværk og foretage erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Målgruppe


Kurset er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, jurister, investorer, ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med varsling af markedslejereguleringer.

Forudgående kendskab til markedslejeregulering i praksis er en fordel, men ikke en absolut nødvendighed.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal. Materialet indeholder erhvervslejeloven, de nyeste lovændringer samt retspraksis.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 9. februar 2022

Kl 09:30 - 16:00


Radisson Collection Hotel Royal
Hammerichsgade 1
1611 København


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course