Skat og fast ejendom


– Få indblik i reglerne om lagerbeskatning og den nye ejendomsvurderingslov

 

 

Baggrund

Kurset har til formål at give deltagerne et overblik over reglerne om beskatning af indtægter og udgifter ved fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom og ejendomsskat samt kapitalgevinstbeskatning, herunder særlig fokus på de nye regler om lagerbeskatning.

 

I oktober 2020 vedtog en række partier aftalen 'Ny ret til tidlig pension', der blandt andet skal finansieres gennem lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer. I stedet for beskatning ved afståelse af selskabers ejendomme, vil selskaberne løbende blive beskattet af ejendommenes værdistigninger. Der sættes derfor fokus på de nye regler om lagerbeskatning af selskabers ejendomme.

 

I forbindelse med det lovforberedende arbejde til en ny ejendomsvurderingslov har Thomas Booker deltaget i Folketingets Skatteudvalgs ekspertmøde herom, hvor man har drøftet udfordringer og mulige løsninger ved en ny ejendomsvurderingslov, og hvor særligt spørgsmålet om ansættelse af grundværdier og opkrævningsgrundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme har været på tale. På kurset vil der gives indblik i de nye regler samt ændringerne fra de gamle regler, og hvilke konsekvenser den nye ejendomsvurderingslov har/vil have. Kurset vil derudover give deltagerne den nyeste viden om praksis vedrørende dækningsafgift.

 

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Indsigt i hvilke indtægter og udgifter ved fast ejendom der skal medregnes henholdsvis fradrages ved indkomstopgørelsen
 • Kendskab til værdiansættelse af fast ejendom og betydningen heraf
 • Indsigt i ejendomsskat herunder grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat
 • Kendskab til den nye ejendomsvurderingslov samt ændringerne fra de gamle regler
 • Faglig opdatering på nyeste praksis vedrørende dækningsafgift
 • Indsigt i kapitalgevinstbeskatning
 • Overblik over de nye regler om lagerbeskatning


Indhold

Beskatning af ejendomme samt ejendomsskat er områder, som er i løbende udvikling. Med den nye ejendomsvurderingslov rundt om hjørnet og de nye regler om lagerbeskatning vil deltagerne på dette kursus få nærmere kendskab til de nye regler herom.

Emner er bl.a.:

 • Beskatning af indtægter og udgifter ved fast ejendom
 • Værdiansættelse af fast ejendom
 • Ejendomsskat
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Lagerbeskatning

 

Målgruppe

Kurset i skat og fast ejendom er målrettet advokater, jurister, andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, som rådgiver og beskæftiger sig med beskatning af fast ejendom.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 11. maj 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course