Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Skat og fast ejendom

Få indblik i reglerne om lagerbeskatning og den nye ejendomsvurderingslov

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Beskatning af ejendomme samt ejendomsskat er områder, som er i løbende udvikling. Med den nye ejendomsvurderingslov rundt om hjørnet og de nye regler om lagerbeskatning vil deltagerne på dette kursus få nærmere kendskab til de nye regler herom.

Kurset har til formål at give deltagerne et overblik over reglerne om beskatning af indtægter og udgifter ved fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom og ejendomsskat samt kapitalgevinstbeskatning, herunder særlig fokus på de nye regler om lagerbeskatning.

Emner er bl.a.:

 • Beskatning af indtægter og udgifter ved fast ejendom
 • Værdiansættelse af fast ejendom
 • Ejendomsskat
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Lagerbeskatning
 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Indsigt i hvilke indtægter og udgifter ved fast ejendom der skal medregnes henholdsvis fradrages ved indkomstopgørelsen
 • Kendskab til værdiansættelse af fast ejendom og betydningen heraf
 • Indsigt i ejendomsskat herunder grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat
 • Kendskab til den nye ejendomsvurderingslov samt ændringerne fra de gamle regler
 • Faglig opdatering på nyeste praksis vedrørende dækningsafgift
 • Indsigt i kapitalgevinstbeskatning
 • Overblik over de nye regler om lagerbeskatning
 

Baggrund

I oktober 2020 vedtog en række partier aftalen 'Ny ret til tidlig pension', der blandt andet skal finansieres gennem lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer. I stedet for beskatning ved afståelse af selskabers ejendomme, vil selskaberne løbende blive beskattet af ejendommenes værdistigninger. Der sættes derfor fokus på de nye regler om lagerbeskatning af selskabers ejendomme.
 
I forbindelse med det lovforberedende arbejde til en ny ejendomsvurderingslov har Thomas Booker deltaget i Folketingets Skatteudvalgs ekspertmøde herom, hvor man har drøftet udfordringer og mulige løsninger ved en ny ejendomsvurderingslov, og hvor særligt spørgsmålet om ansættelse af grundværdier og opkrævningsgrundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme har været på tale. På kurset vil der gives indblik i de nye regler samt ændringerne fra de gamle regler, og hvilke konsekvenser den nye ejendomsvurderingslov har/vil have. Kurset vil derudover give deltagerne den nyeste viden om praksis vedrørende dækningsafgift.

Målgruppe

Kurset i skat og fast ejendom er målrettet advokater, jurister, andre i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, som rådgiver og beskæftiger sig med beskatning af fast ejendom.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.