Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forsvars- og våbenteknologi

Udvikling, salg og eksport

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Hør vores undervisere fortælle om kurset

Indhold

Kursets indhold vil bestå af en gennemgang og drøftelse af særlige regelsæt, der gælder for forsvars- og våbenteknologi, så deltagerne opnår et overblik over juridiske forhold og faldgruber.
På baggrund af dette overblik kan deltagerne bibringes værktøjer til at planlægge og styre virksomhedens juridiske processer og risikostyring.  

Kurset vil gøre deltagerne i stand til at:
  
 • Udarbejde og styre virksomhedens strategi for beskyttelse og udnyttelse af IPR 
 • Deltage i og styre virksomhedens udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet 
 • Opnå et overblik over reglerne om godkendelser, eksportkontrol og sanktioner 
 • Deltage i og styre virksomhedens udarbejdelse af politikker for compliance-arbejdet, herunder for anti-bribery, trade sanctions, whistleblower og data protection policy 
 • Navigere i ændringer i internationale rammevilkår og defence-lovgivnig på de væsentligste eksportmarkeder

Baggrund

Markedet for salg og eksport af forsvars- og våbenteknologi forventes i fremtiden at få større betydning for danske virksomheder. I kombination med en stigende grad af juridisk kompleksitet og stigende krav til compliance er det derfor væsentligt, at danske virksomheder inden for dette forløb løbende er opdaterede på udviklingen i juridiske rammevilkår.
Kurset retter sig således mod virksomheder, hvis hovedaktivitet er udvikling, salg og eksport af forsvars- og våbenteknologi samt virksomheder, der i øvrigt indgår i værdikæden som under- eller serviceleverandører.


Udbytte


På kurset får du bl.a.:

 • Overblik over betingelserne, der skal være opfyldt, for at våbenloven m.v. finder anvendelse 
 • Overblik over de særlige juridiske problemfelter, der er forbundet med forsvars- og våbenteknologi, herunder 
 • IPR, Hemmelige patenter og fortrolighed 
 • Udbudsreglerne, forsvars- og sikkerhedsdirektivet 
 • Våbenloven, eksportkontrol og sanktioner 
 • Ansvar og krigsforbrydelser 
 • Værktøjer til at tilrettelægge virksomhedens juridiske processer og risikostyring 
 • Faglig opdatering på aktuel retspraksis og forventede juridiske tiltag 
 • Kendskab til relevant lovgivning fra andre jurisdiktioner 


Målgruppe

Målgruppen for kurset er in-house jurister og advokater, der arbejder for eller med rådgivning af danske virksomheder indenfor udvikling, produktion, salg- og eksport af forsvars- og våbenteknologi.


Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.