Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Juridisk formidling til lægmænd

Få større gennemslagskraft som jurist

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Det kan ofte være svært for ikke-jurister at forstå juridiske problemstillinger, hvorfor de er vigtige – og hvorfor man skal tage højde for dem tidligt i planlægningen af en opgave. Det handler både om sprog men i lige så høj grad om at formidle problemstillingerne, så de bliver forståelige.
 
Det stiller derfor store krav til formidling, og man skal ofte kommunikere på en helt anden måde, end man gør til fagfæller. Det gælder både nyuddannede men også erfarne jurister. En af forudsætningerne for et godt tværfagligt samarbejde er, at kunne tale og forstå hinandens sprog og logikker.

Formålet med dette kursus er at komme ud af det juridiske elfenbenstårn og i øjenhøjde med den virkelighed, som juraen står midt i, og skal finde løsninger på og gøres relevant for.

Du får bl.a.:
 
  • Redskaber til klar skriftlig kommunikation til ikke-jurister
  • Redskaber til mundtligt at formidle juridiske problemstillinger til ikke-jurister


Udbytte

På kurset får du forståelse for, hvor misforståelserne oftest opstår, og hvad ikke-jurister har svært ved at forstå om juridiske anliggender.
 
Herudover vil der være øvelser af skriftlig fremstilling og mundtlige præsentationer samt gode redskaber, du kan gøre brug af efter kurset.

Dette vil klæde dig bedre på fremadrettet og sikre mere effektiv og klar kommunikation på skrift og tale, som du får glæde af i dit arbejde for effektivitet og styrkede relationer til ikke-jurister - både kollegaer og klienter.
 
Emner på kurset er bl.a.:

  • Oplæg om, hvad det er der så svært for ikke jurister at forstå. Er det sproget, er det logikkerne bag den juridiske metode, eller er det måden jurister indforståede måde at kommunikere på, fordi jurister er vant til at kommunikere med andre jurister om faglige problemstillinger?
  • Redskaber til at arbejde med sprog, så det kommer tættere på målgruppen. Dette tager både udgangspunkt i, hvordan vi kan bruge de klassiske retoriske begreber (patos, etos og logos), som vores hjælpeværktøjer, samt et analyseredskab til at komme tættere på sagens kerne (abstraktionsstigen)
  • Der arbejdes med skriveøvelser, hvor konkrete juridiske tekster skal omskrives, så de kommer i øjenhøjde med modtagerne
  • Der arbejdes med forberedelse af mundtlige præsentationer, hvor en juridisk problemstilling skæres til, gøres relevant og formidles 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nyuddannede og erfarne jurister, der løbende står overfor at skulle formidle juridiske problemstillinger til ikke-jurister. Det kan enten være i borgerkommunikation, projektarbejde eller fremlæggelse af sager på ledelsesmøder.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.