Juridisk formidling til lægmænd


– Få større gennemslagskraft som jurist
 

Udbytte

Det kan ofte være svært for ikke-jurister at forstå juridiske problemstillinger, hvorfor de er vigtige – og hvorfor man skal tage højde for dem tidligt i planlægningen af en opgave. Det handler både om sprog men i lige så høj grad om at formidle problemstillingerne, så de bliver forståelige. 

 

Formålet med kurset er at komme ud af det juridiske elfenbenstårn og i øjenhøjde med den virkelighed, som juraen står midt i, og skal finde løsninger på og gøres relevant for.

 

Det stiller derfor store krav til formidling, og man skal ofte kommunikere på en helt anden måde, end man gør til fagfæller. Det gælder både nyuddannede men også erfarne jurister. En af forudsætningerne for et godt tværfagligt samarbejde er, at kunne tale og forstå hinandens sprog og logikker. 

 

Du får bl.a.: 

  • Redskaber til klar skriftlig kommunikation til ikke-jurister
  • Redskaber til mundtligt at formidle juridiske problemstillinger til ikke-jurister


Indhold

På kurset får du forståelse for, hvor misforståelserne oftest opstår, og hvad ikke-jurister har svært ved at forstå om juridiske anliggender. 

 

Herudover vil der være øvelser af skriftlig fremstilling og mundtlige præsentationer samt gode redskaber, du kan gøre brug af. 
Det vil klæde dig bedre på fremadrettet og sikre mere effektiv og klar kommunikation på skrift og tale med, som du få glæde af i dit arbejde for effektivitet og styrkede relationer til ikke-jurister - både kollegaer og klienter. 

 

Emner er bl.a.:

  • Oplæg om, hvad det er der så svært for ikke jurister at forstå. Er det sproget, er det logikkerne bag den juridiske metode, eller er det måden jurister indforståede måde at kommunikere på, fordi jurister er vant til at kommunikere med andre jurister om faglige problemstillinger?
  • Redskaber til at arbejde med sprog, så det kommer tættere på målgruppen. Dette tager både udgangspunkt i, hvordan vi kan bruge de klassiske retoriske begreber (patos, etos og logos), som vores hjælpeværktøjer, samt et analyseredskab til at komme tættere på sagens kerne (abstraktionsstigen)
  • Der arbejdes med skriveøvelser, hvor konkrete juridiske tekster skal omskrives, så de kommer i øjenhøjde med modtagerne
  • Der arbejdes med forberedelse af mundtlige præsentationer, hvor en juridisk problemstilling skæres til, gøres relevant og formidles 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nyuddannede og erfarne jurister, der løbende står overfor at skulle formidle juridiske problemstillinger til ikke-jurister. Det kan enten være i borgerkommunikation, projektarbejde eller fremlæggelse af sager på ledelsesmøder.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 12. september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course