Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter

Grundlæggende regler og principper

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Arbejdet med bekendtgørelser og andre administrative forskrifter er en kerneopgave for ministerier og styrelser. På dette kursus får du indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.


På kurset får du indgående viden om reglerne, principper for området og øvelse i at udarbejde bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.

 

Bekendtgørelser udgør i dag hovedparten af de bindende retsregler, der gælder i Danmark. Kurset sætter fokus på bekendtgørelsesarbejdet, herunder faresignaler og opmærksomhedspunkter, samt på hvordan arbejdet i ministerier og styrelser bedst muligt kan tilrettelægges. Kurset kommer også ind på arbejdet med andre administrative forskrifter, herunder cirkulærer og vejledninger.

 

Emner er bl.a.:


  • Oversigt over administrative forskrifter: Bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger
  • Justitsministeriet vejledning om administrative forskrifter
  • Indholdsmæssige krav til bekendtgørelser, herunder hjemmelsspørgsmål og forholdet til lovgivningen og almindelige retsgrundsætninger
  • Processuelle krav i forbindelse med bekendtgørelsesarbejdet – fra udkast over høring til endelig bekendtgørelse
  • Administrativ gennemførelse af EU-retsakter, herunder overimplementering og regeringens implementering af EU-regulering
  • Arbejdet med bilag – valg og fravalg
  • Gebyrer, betaling og sanktioner
  • Delegation og derogation
  • Underskrift, kundgørelse, ikrafttræden og overgangsregler


Målgruppe

Kurset er målrettet sagsbehandlere i departementer og styrelser, der beskæftiger sig eller forventer at beskæftige sig med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter. Kurset er også relevant for andre, der deltager i regelforberedende arbejde.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC's online materialeportal - herunder tjeklister til brug ved arbejdet med administrative forskrifter.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


”Fantastisk underviser og god, afvekslende undervisningsform.”

- Mathilde Horsman Jensen, chefkonsulent, Sikkerhedsstyrelsen

Tidligere kursusdeltager


”Christian Østrup var helt enestående og virkelig god til at gøre stoffet interessant. Materialet var også virkelig godt og anvendeligt, og jeg var imponeret over, hvor meget materiale vi fik udleveret. Jeg anvender faktisk materialet i mit arbejde netop nu.”

- Peter Hyldborg, fuldmægtig, Spillemyndigheden

Tidligere kursusdeltager


”Underviseren var rigtig god og gjorde emnet og materialesamlingen håndgribelig.”

- Linette Ribert, jurist, Sikkerhedsstyrelsen

Tidligere kursusdeltager


”Christian Østrup er en faglig kompetent underviser.”

- Lotte Bank Vester, Færdselsstyrelsen

Tidligere kursusdeltager


”God, relevant undervisning formidlet på en interessant og up-beat måde.”

- Line Wenzel, jurist, Sikkerhedsstyrelsen

Tidligere kursusdeltager 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.