Kursus

Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter

Grundlæggende regler og principper

7

lektioner

6795 DKK.

Udbytte

Du får indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.

 

Indhold

Arbejdet med bekendtgørelser og andre administrative forskrifter er en kerneopgave for ministerier og styrelser. På kurset får du indgående viden om reglerne, principper for området og øvelse i at udarbejde bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.

 

Bekendtgørelser udgør i dag hovedparten af de bindende retsregler, der gælder i Danmark. Kurset sætter fokus på bekendtgørelsesarbejdet, herunder faresignaler og opmærksomhedspunkter, samt på hvordan arbejdet i ministerier og styrelser bedst muligt kan tilrettelægges. Kurset kommer også ind på arbejdet med andre administrative forskrifter, herunder cirkulærer og vejledninger.

 

Emner er bl.a.:

  • Oversigt over administrative forskrifter: Bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger
  • Justitsministeriets vejledning om administrative forskrifter
  • Indholdsmæssige krav til bekendtgørelser, herunder hjemmelsspørgsmål og forholdet til lovgivningen og almindelige retsgrundsætninger samt det EU-retlige råderum på det pågældende retsområde
  • Processuelle krav i forbindelse med bekendtgørelsesarbejdet – fra udkast over høring til endelig bekendtgørelse
  • Administrativ gennemførelse af EU-retsakter, herunder overimplementering og regeringens implementering af EU-regulering
  • Arbejdet med bilag – valg og fravalg
  • Gebyrer, betaling og sanktioner
  • Delegation og derogation
  • Underskrift, kundgørelse, ikrafttræden og overgangsregler


Målgruppe

Kurset er målrettet sagsbehandlere i departementer og styrelser, der beskæftiger sig eller forventer at beskæftige sig med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter. Kurset er også relevant for andre, der deltager i regelforberedende arbejde.


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale – herunder tjeklister til brug ved arbejdet med administrative forskrifter.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.