Kursus

Kontrol af databehandlere

Hvad gælder og hvordan gør man?

4

lektioner

4495 DKK.

Baggrund og udbytte

 

Med databeskyttelsesforordningen er der opstået et yderligere pres på både private og offentlige organisationer for at sikre, at disse kontrollerer leverandører, som er databehandlere.

På dette kursus får du inspiration til værktøjer til at udføre kontroller af din organisations databehandlere.


Indhold

 

Kurset gennemgår kravene, der stilles til private og offentlige organisationer om at kontrollere sine databehandlere. Derudover drøftes forskellige praktiske tilgange til at sikre dokumentation for udført kontrol.

 

Emner er bla.:

  • Databeskyttelsesforordningens krav om at påse ved en risikobaseret tilgang
  • Gennemgang af Datatilsynets vejledning
  • Videreført praksis fra persondatalovgivningen inddrages
  • Betydningen af visse centrale vilkår i databehandleraftalen for kontrollens udførelse
  • De forskellige praktiske muligheder for egentlig udførelse af kontrol gennemgås kort. Bl.a. brug af revisionserklæringer og mulighederne for selv at udføre kontrol.  

 

Målgruppe

 

Kurset er relevant for alle, der har ansvar for eller medvirker til at skulle sikre, at persondatalovgivningen overholdes, herunder DPO’er, databeskyttelsesmedarbejdere, medarbejdere i kontrolfunktioner, medarbejdere med ansvar for leverandørstyring, jurister, advokater og ledere.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.