Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Landbrug eller erhverv - Digitalt tinglysningsakademi Møde 3

Videndeling om komplekse tinglysningssituationer

7

lektioner (point)

3995 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f
Akademiet ledes af Brian Pedersen Veie, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten og Ellen Marie Kaae, der er tidligere advokat.
Akademiet vil på et højt fagligt niveau behandle aktuelle temaer og problemstillinger, hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning vedr. erhvervsejendomme og landbrug.
Der vil være oplæg fra både lederne af akademiet, af eksterne indlægsholdere og af deltagere på akademiet. Du har som deltager mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer og indlægsholdere.


Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på såvel juridisk som praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende relateret til tinglysning, udveksler erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med tinglysning.


Indhold

I dit arbejde med tinglysning for erhvervsejendomme og landbrugsejendomme vil du skulle tage højde for kompliceret særregler, der samtidig med den almindelige dokumentoprettelse skal håndteres.

Du støder du af og til på en sag, hvor du spørger sig selv: "Hvordan i alverden kommer jeg videre herfra?"

Det kan bl.a. være:
  • Gamle servitutter, hvor påtaleberettigede er vanskelig at identificere eller hvor en brugsret, en forkøbsret , en lejeret, eller en brugsret måske er ophørt, men ikke aflyst
  • Pantehæftelser med for længst lukkede panthavere og pant der måske er indfriet, men  ikke aflyst
  • Ejere, der ikke er tinglyste ejere, f.eks. familieoverdragelser, små ejendomme, der er blevet glemt, bygningsblade hvor ejer ikke har solgt ved skøde og tvangsauktioner, hvor auktionsskøde ikke er tinglyst.

Hvordan tackler du  alle disse udfordringer og meget mere.
Brian Veie, Tinglysningsretten, og Ellen Marie Kaae, tidligere advokat, har mange års erfaring i at ”knække tinglysningsnødder”. Vi kan ikke give dig Tinglysningsrettens afgørelse, men kan – sammen med de øvrige deltagere klæde dig på til at knække dine ”Tinglysningsnødder”.

Møde 3 - Generationsskifte – teknik og hvordan undgås konflikt i familien
Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling.

Møde 1 - den 9. marts - Mødet er afholdt
Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og en aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. selskabers køb af landbrugsejendomme og jordfordelingssager.

Møde 2 - den 22. juni - Mødet er afholdt 
Brian Pedersen Veie, Ellen Marie Kaae og aktuel medunderviser lægger op til erfaringsudveksling vedr. selskabers køb af ejendomme og sommerhusloven/erhvervelsesloven.

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter vedr. erhverv og landbrug eller som støder på vanskelige tinglysningssituationer og som vil bidrage til at deltagerne sammen finder forslag til at knække sådanne komplicerede tinglysningsproblemer.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Del på sociale medier

in
t
f