Netværk i Ansættelsesret


Netværksledere

 • Morten Langer, Advokat og partner, Accura

 • Sophie Becher, Advokat, Ledernes Hovedorganisation

 

​Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 • Løbende opdatering på aktuelle EU-reguleringer (mindsteløn, arbejdstid, ansættelses beviser)
 • Opsigelser, diskrimination (generelt og ift. religion)
 • Diversitet i bredere forstand
 • Adfærd og ytringer (udover sociale medier)
 • Kontrol foranstaltninger (straffeattest, GPS mv.)
 • Alkohol og rusmidler
 • Individuelt begrundede opsigelser
 • Opsigelse og samarbejdsvanskeligheder/ stress
 • Fleksible ansættelsesforhold (0 timers kontrakt)
 • Flexjob og udmåling af godtgørelse
 • Ferielov (herunder opsigelse og særskilt ferie godtgørelse)
 • Den praktiske ansættelsesretlige GDPR
 • Distance arbejde over landegrænser  
 • Indstationering/udstationering


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ansættelsesret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med ansættelsesret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med ansættelsesret i praksis.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 6. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d 17. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 10. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 11. april 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network