Netværk i Ansættelsesret


Netværksledere

 • Morten Langer, Advokat og partner, Accura

 • Sophie Becher, Advokat, Ledernes Hovedorganisation

 

​Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 • Whistleblowerordninger
 • Medarbejderes adfærd og ytringer (udover sociale medier)
 • Praktisk håndtering af sygefravær
 • Alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Vurderingen af saglighed af opsigelse (”sikkerhedsopsigelser”) – Forskelsbehandling
 • Forretningshemmeligheder
 • Straffeattest + hvidvask ift. persondataloven
 • Opsigelser pga. sygdom ctr. beskyttelse mod diskrimination pga. handicap
 • Chikane og mobning


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ansættelsesret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med ansættelsesret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med ansættelsesret i praksis.
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 14. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 30. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 9. marts 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

tirsdag d 10. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network