Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Ansættelsesret

Få opdateret viden om de seneste udviklinger i retspraksis

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

På netværket om ansættelsesret vil du blive en del af et fællesskab med nogle af landets dygtigste og mest erfarne eksperter. Sammen behandler vi aktuelle temaer og problemstillinger inden for ansættelsesretten på et højt fagligt niveau. Netværkslederne og eksterne talere vil bidrage til indholdet, og der vil være præsentationer fra medlemmerne.

Som en erfaren praktiker inden for ansættelsesret vil du få opdateret viden om de seneste udviklinger i retspraksis. Vi dykker ned i specifikke områder, hvor der er sket betydelige ændringer inden for de seneste år. Dette er afgørende, da fejl i rådgivningen kan have store konsekvenser. Du får konkret indsigt i de væsentligste risici og faldgruber, der findes på de områder, vi gennemgår.

Som medlem vil din deltagelse være med til at forme præsentationerne ved at deltage i valget af temaer og indlægsholdere. Dette netværk er din mulighed for at dygtiggøre dig i ansættelsesretten og deltage i en dybdegående og relevant faglig diskussion.

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket

 • Diversitet
 • Vilkårsændringer
 • Chikanesager
 • Alkohol og rusmidler
 • Opsigelser og diskrimination
 • Ny lov om ansættelsesbeviser
 • Løntransparens
 • Fleksible ansættelsesforhold (0 timers kontrakt)
 • Løbende opdatering på aktuelle EU-reguleringer (mindsteløn, arbejdstid, deltid)
 • Kontrolforanstaltninger (straffeattest, GPS mv.)
 • Individuelt begrundede opsigelser
 • Sygdom og samarbejdsvanskeligheder/ stress
 • Ferielov (herunder opsigelse og særskilt ferie godtgørelse)
 • Den praktiske ansættelsesretlige GDPR
 • Distancearbejde
 • udenlandsk arbejdskraft

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer og lignende samt dommere, der har erfaring med ansættelsesret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten eller i løbet af sæsonen.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.