Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Ægtepagter og testamenter

Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret - Aarhus

Kursus

Grundkursus i arveret

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Indhold og tema bestemmes i samråd med medlemmerne fra møde til møde.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

 • Ægtefælleloven – Erfaringer og udvalgte emner
 • Lovvalg, lovvalgsaftaler og ægtepagter
 • Drøftelse af medlemmernes konkrete problemstillinger
 • Særeje- og delingsklausuler i testamenter, begunstigelsespåtegninger og gavebreve
 • Udhulingen af værdiansættelsescirkulæret i dødsboer
 • Krav mellem ægtefæller og ugifte samlevende 
 • lån, gave, forsørgelse, subrogation, forældelse, passivitet
 • Advokatetik i familieretlige sager
 • Udenlandske ægtepagter og testamenter
 • Successionsrækkefølger og båndlæggelse
 • Arvingsgæld – udlæg og værdiansættelse
 • Pensioner og pensionskompensation
 • Generationsskifte, praktisk/generelt.
 • ”særlige omstændigheder”

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international ret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med arve- og familieformueret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der har erfaring med arve- og familieformueret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.


Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Ægtepagter og testamenter

Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret - Aarhus

Kursus

Grundkursus i arveret