Kursus

Grundkursus i arveret

Praktisk arveret og udfærdigelse af testamenter

7

lektioner

5995 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret

Kursus

Dødsbobeskatning

Kursus

Tvangsanbringelse af børn og unge

Udbytte

Grundkurset i arveret giver dig kompetencer til at rådgive om typiske arveretlige problemstillinger og udfærdigelse af testamenter.

 

Du får bl.a.:


 • Et overblik over de arveretlige regler, som ofte anvendes i praksis
 • Bliver klædt på til at tackle de udfordringer som man møder i forbindelse med arveretlige tvister
 • Bliver i stand til at udfærdige et testamente med udgangspunkt i forskellige familiekonstellationer


Indhold

Arveret er et retsområde, som alle advokater bør have et indgående kendskab til. Arveretlige problematikker optræder i mange forskellige juridiske sammenhænge, og det er derfor vigtigt, at du som advokat eller advokatfuldmægtig kan rådgive korrekt om disse problemstillinger. 


Du vil f.eks. opleve at skulle tage stilling til arveretlige forhold i forbindelse med rådgivning før indgåelse af ægteskab, skilsmisse og bodeling, oprettelse af ægtepagt, udfærdigelse af testamenter, indgåelse af samejeoverenskomster, familieoverdragelser af fast ejendom, værgemålssager, udarbejdelse af ejeraftaler ved stiftelse af selskaber, generationsskifter, skattespørgsmål, gaveoverdragelser, overdragelse af virksomheder, pensions- og forsikringssager, behandling af dødsboer og arveretlige tvister – kort sagt dukker der arveretlige spørgsmål op i rigtig mange forskellige sagstyper.

 

Det kan have altafgørende betydning, om et testamente er udfærdiget korrekt – en forkert formulering eller forglemmelse kan få fatale konsekvenser for arvingerne, men også for dig som rådgiver. På kurset lærer du, hvordan et testamente bør udformes, og hvilke faldgruber du særligt skal være opmærksom på.

 

Kurset er delt op i 2 hovedemner, hvor du efter kurset vil kunne rådgive om:


 • Arveretlige problemstillinger
  • Arvens fordeling efter arveloven
  • Dødslejegaver
  • Kvantitative og kvalitative delingsregler
  • Arveforskud
  • Arveafkald
  • Bo- og tillægsboafgift
 • Udfærdigelse af testamente
  • Legater
  • Muligheder for arvens fordeling
  • Hvordan testamentet bør udfærdiges i forhold til de forskellige familiekonstellationer
  • Korrekt valg af arvens særejeform
  • Båndlæggelse
  • Ændring af testamente – er du opmærksom på begrænsningerne for en længstlevende ægtefælle?
  • Typiske faldgruber ved udfærdigelse af testamenter
  • Hvordan opretter man et testamente i praksis
  • Begunstigelse i forsikringer og pensioner
    

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, yngre advokater og andre rådgivere, som er uerfarne eller mindre erfarne inden for arveretten. Kursets målgruppe er rådgivere, som har brug for praktisk basisviden om de problemstillinger, man som rådgiver står overfor ved arveretlige tvister, og når man skal udfærdige testamenter.
 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori og praksis og er bygget op omkring mindre cases.
 

Materiale

Alle deltagere får udleveret kursuspræsentationen og relevant lovgivning/praksis. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Arve- og Familieformueret

Kursus

Dødsbobeskatning

Kursus

Tvangsanbringelse af børn og unge