Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundlæggende dødsboskifteret

Kompetenceregler, skifteværger, berigtigelse, skifteformer, bobestyrere, boets afslutning m.v.

 

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus har fokus på procesreglerne for dødsbobehandling.


Vi gennemgår forløbet af dødsbobehandlingen fra skifterettens modtagelse af anmeldelsen til den endelige godkendelse af boopgørelsen.


Vi gennemgår skifteformerne, betingelser for anvendelsen af disse, skifteværgernes rolle, bobestyrer og skifterettens funktion i forhold til dødsbobehandlingen.


Det er ikke muligt at gennemgå de materielle fordelingsregler eller skattereglerne inden for den tidsmæssige ramme, ligesom det ikke vil være muligt at komme i detaljer med det praktiske arbejde i forbindelse med selve gennemførelsen af dødsbobehandlingen.


Emner er bl.a.:

  • Oversigt over reglerne
  • Skifterettens kompetence
  • Er afdøde død?
  • Berigtigelsen
  • Skifteværger
  • Fuldmagter og attester
  • Skifteformerne
  • Skifterettens og bobestyrerens roller
  • Tvisters processuelle behandling


Undervisningen foregår som forelæsning med gennemgang af regler og praksis og til dels med udgangspunkt i cases. 


Formål

På kurset i grundlæggende dødsboskifteret får du et overblik over dødsboskiftereglerne og over, hvordan en skiftesag forløber.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet yngre advokater, advokatfuldmægtige og erfarne administrative medarbejdere, der beskæftiger sig med dødsboskifteret i praksis – eller som ønsker at komme til det og ønsker et grundkursus.

 

Materiale

Du får udleveret relevant kursusmateriale på JUC's online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

Dette siger vores deltagere:


”Det var meget konkret, og der var ikke så meget udenomssnak.”

- Maibritt Holst Nielsen, advokatsekretær, Advokatgruppen

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.