Kursus

Ægtepagter og testamenter

Avancerede modeller

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 

 • Viden til juridisk at tackle de juridiske udfordringer, som man møder i forhold til klienter, der har brug for mere avancerede løsninger for deres familie- og arveforhold.
 • En forståelse af kompleksiteten af de forhold, der skal reguleres i testamenter og ægtepagter for at tage højde for relevante fremtidige forhold i familien
 • Værktøjer til at håndtere klienternes ønske om at få skræddersyet testamente og ægtepagt til netop deres ønsker

 

Indhold

Emner er bl.a.:

 

 • Reguleringens indhold: Hvad kan man aftale/bestemme, og hvad kan man ikke aftale eller bestemme, når det gælder ægtepagter og testamenter
 • Nærmere om sammenhængen mellem ægtepagter og testamenter ved forskellige familiesitiationer
 • Overblik over forskellige kombinationer af testamenter og ægtepagter, og ”faldgruberne” ved dem
 • Særlige overvejelser om ægtepar med ”dine, mine og vores børn”
 • Særlige overvejelser om virksomheder ved udarbejdelse af ægtepagter og testamenter
 • Særlige overvejelser om testatorer uden livsarvinger
 • Særlige overvejelser om generationsskifter og succession
 • Særlige overvejelser om betydningen af internationale tilknytninger og aktiver

 

Målgruppe

Kurset er specielt rettet mod advokater, der arbejder med familieret og arveret på et mere avanceret plan. Det kan fx være klienter med komplicerede familieforhold, internationale relationer eller med særlige ønsker i relation til generationsskifte.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.