Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål

De nye regler og facetter

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Baggrund og udbytte

Ægtefælleloven, som trådte i kraft d. 01.01.2018, indeholder en række regler, som har betydning for ægtefælleskiftet. Samtidig har nogle regler om ægtefælleskifte fået nye facetter ved loven.

 

For at kunne foretage ægtefælleskifter og udarbejde bodelingsaftaler er det nødvendigt at kende de nye regelsæt. Behovet for viden om ægtefælleskifter omfatter områder, som enten er helt nye eller som er undergået ændringer, herunder:

 

 • Reglerne om lovvalg 
 • Forholdsmæssig fordeling af usikret forbrugsgæld
 • Deling af personlige erstatninger
 • Regulerings- og misbrugskrav
 • Kompensationskrav
 • Krydsende udtagelsesret
   

Hertil kommer opdateringer på mere klassiske områder.

 

Indhold


Emner er bl.a.:

 • Dansk ret eller fremmed ret
 • Retsafgift
 • Fri proces
 • Privat skifte eller skifte ved bobehandler?  
 • Ophørsdag og opgørelsesdag
 • Værdiansættelse af fast ejendom
 • Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden
 • Deling og værdiansættelse af pensionsordninger, herunder mulighederne for samt beregning af kompensationskrav
 • Personlige erstatninger
 • Goodwill
 • Immaterielle rettigheder
 • Latente skattefordele og skattebyrder
 • Bodelsopdelt boopgørelse
 • Fordeling af gæld
 • Reguleringskrav og misbrugskrav
 • Kompensationskrav
 • Krydsende udtagelsesret
 • Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer samt aftaler om deling af pensioner

 

Målgruppe

Kurset i ægtefælleskiftet henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter. Derudover får du også adgang til alt materialet på JUC's online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.