Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Barnets lov og anbringelse uden samtykke

Det komplicerede regelsæt og Barnets Lov

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold og udbytte

Den 1. januar 2024 trådte den nye Barnets Lov i kraft. På dette kursus får du overblik og indblik i den nye lovs indvirkning på anbringelsessager.

Anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet er en uhyre indgribende foranstaltning, både for barnet eller den unge og for forældrene.

Regelsættet er kompliceret, sagernes behandling involverer ofte et stort antal sagsbehandlere, pædagoger, sundhedsprofessionelle m.v., og familierne er i en presset situation.

Derfor er det vigtigt, at familierne i forbindelse med sagen kan få korrekt og målrettet rådgivning, der bidrager til at sikre, at sagen forløber på en ordentlig måde, at alle relevante oplysninger kommer frem og bliver inddraget, at retssikkerhedsgarantier bliver overholdt, og at den kommunale forvaltning og familierne uanset sagens udfald, også efter sagens afslutning, kan samarbejde til familiens bedste.

På kurset får du bl.a.:

 • Samlet overblik over reglerne på området
  • Kompetenceforhold
  • Forholdet mellem barnets lov, voksenansvarsloven, lov om ungdomskriminalitet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • En gennemgang af sagernes forløb
  • Forvaltningens arbejde
  • Mødet i børn- og ungeudvalget
 • Nye perspektiver på din rolle som rådgiver
  • Hvornår og hvordan kan du bedst gøre en forskel?


Emner er bl.a.:

 • Lovgivningen på området, herunder:
  • Barnets lov
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
  • Voksenansvarsloven
  • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Rolle- og kompetencefordeling
  • Den kommunale forvaltning
  • Børn- og ungeudvalget
  • Ankestyrelsen
 • Samspillet med anden lovgivning
 • Betingelserne for at et barn eller en ung kan anbringes uden for hjemmet
 • Sagernes oplysning
  • Børnefaglige undersøgelser
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Udtalelser fra institution, læge, tidligere       anbringelsessted m.v.
  • Handleplaner
  • Inddragelse af barnet eller den unge
  • Inddragelse af forældrene
 • Formelle krav til sagsbehandlingen
 • Formelle krav til indstillinger til børn- og ungeudvalget
 • Samvær og anden kontakt under en eventuel      anbringelse uden for hjemmet
 • Børn- og ungeudvalgets arbejde
  • Inden mødet
  • Mødets forløb
  • Rollefordelingen på mødet
 • Klageadgang og domstolsprøvelse

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til advokater og andre jurister, som har et vist kendskab til området, og som tilbyder rådgivning i sager om tvangsanbringelse af børn og unge.

Andre professionelle aktører i sager om tvangsanbringelse kan dog også få udbytte af kurset.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori og praksis, med stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Det forudsættes således, at du forud for kurset har et grundlæggende kendskab til området.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.