Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Corporate Governance

Nye tendenser og anbefalinger angående effektiv selskabs- og fondsledelse

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

I en kompleks verden hvor alt går hurtigt, er Corporate Governance et dynamisk felt i konstant udvikling med mange lovmæssige krav og forpligtelser at forholde sig til. Udviklingen stiller høje krav til agiliteten i danske selskaber og ikke mindst til kommunikationen mellem bestyrelse, direktion, rådgivere og eksterne interessenter. Udviklingen inden for god selskabsledelse betyder, at bestyrelsesarbejdet og den daglige ledelse kontinuerligt sættes i nyt perspektiv og fordrer en 'finger på pulsen'. Nutidens direktioner har i stigende omfang brug for en tværfaglig tilgang til processer, ledelsesstrukturer og regler for at komme i mål med nutidens problemer. Bestyrelserne har brug for good governance, når de sætter de strategiske mål og vurderer samt behandler deres opgaver ifm. controlling. Dette betyder også, at den tilbudte rådgivning skal tilrettelægges strategisk, således at den understøttes af en forståelse for økonomi, strategi og kommunikation med relevans for selskabet og i henhold til aktørernes ønsker, behov og håndteringen af interessenter.


Netværkets formål er at sikre, at medlemmerne kontinuerligt oplever et kompetenceløft videns- og erfaringsmæssigt. Der vil blive dykket ned i spændingsfeltet mellem jura, virksomhedsstrategi og økonomi med indlæg fra oplægsholdere. Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, hvorfor det også vil være muligt at komme med input til indholdet af netværksmøderne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:

Styringsstruktur, ansvar og pligter
 • Forstå din rolle og ansvar i forhold til styring og ledelse.
 • Definér klare mål for virksomhedens fremtid.
 • Forstå de risici, der er involveret i virksomheden.
 • Sørg for at påse og dokumentere god selskabsledelse.
 • Fokuser på styringsstrukturer og beslutningsprocesser.
 • Skab et set-up, der hjælper dig med at navigere i en kompleks forretningsverden.
 • Vær opmærksom på, at forretningsverdenen er i konstant forandring.

Risikostyring
 • GDPR, cybersikkerhed og it-sikkerhed er vigtige aspekter i forhold til god selskabsledelse.
 • Lovkrav og deres overholdelse er centrale i virksomhedens forretningsgange.
 • Der skal foretages en afvejning mellem controlling og værdiskabelse.
 • Balancen mellem disse faktorer er afgørende for virksomhedens bundlinje, arbejdsklima og udviklingsfremdrift.

Emergent Strategi
 • Teknologien udvikler sig hurtigt, og markedet ændrer sig konstant. Traditionelle 5-års planer er ikke tilstrækkelige til at imødekomme behovet.
 • Emergent strategi er nødvendig for at kunne tilpasse sig og reagere hurtigt på forandringer i markedet og teknologien.
 • Især på det teknologiske område kræver det betydelige og langsigtede investeringer, der ikke let kan ændres fra måned til måned.
 • Emergent strategi er en balance mellem at have en stabil strategisk retning og være åben for forandringer og innovation.
 • Kontinuerlig læring og tilpasning: Det kræver en proaktiv tilgang, hvor virksomheder løbende evaluerer og tilpasser deres strategi for at forblive konkurrencedygtige og relevante.

Andre emner, der kan drøftes i netværket:
 • Forandringsledelse
 • Digitalisering 
 • Kommende Due Diligence direktiv 
 • Skadesløsholdelseserklæringer 
 • Mangfoldighed 
 • God arbejdskultur

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister, CEOs, CFOs, bestyrelsesmedlemmer, HR-chefer og HR-direktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges. 

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.