Netværk

Netværk i Corporate Governance

Nye tendenser og anbefalinger angående effektiv selskabs- og fondsledelse

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

I en kompleks verden hvor alt går hurtigt, er Corporate Governance et dynamisk felt i konstant udvikling med mange lovmæssige krav og forpligtelser at forholde sig til. Udviklingen stiller høje krav til agiliteten i danske selskaber og ikke mindst til kommunikationen mellem bestyrelse, direktion, rådgivere og eksterne interessenter. Udviklingen inden for god selskabsledelse betyder, at bestyrelsesarbejdet og den daglige ledelse kontinuerligt sættes i nyt perspektiv og fordrer en 'finger på pulsen'. Nutidens direktioner har i stigende omfang brug for en tværfaglig tilgang til processer, ledelsesstrukturer og regler for at komme i mål med nutidens problemer. Bestyrelserne har brug for good governance, når de sætter de strategiske mål og vurderer og behandler deres opgaver ifm. controlling. Dette betyder også, at den tilbudte rådgivning skal tilrettelægges strategisk, således at den understøttes af en forståelse for økonomi, strategi og kommunikation med relevans for selskabet og i henhold til aktørernes ønsker og behov og i håndteringen af interessenter.


Netværkets formål er at sikre, at medlemmerne kontinuerligt oplever et kompetenceløft videns- og erfaringsmæssigt. Der vil blive dykket ned i spændingsfeltet mellem jura og virksomhedsstrategi og økonomi med indlæg fra oplægsholdere. Netværket har fokus på medlemmernes egne aktuelle problemstillinger, hvorfor det også vil være muligt at komme med input til indholdet af netværksmøderne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i netværket:


Styringsstruktur, ansvar og pligter
Som en del af en virksomheds daglige ledelsesteam eller som bestyrelsesmedlem påhviler der én en række pligter og dermed forbundet ansvar. Det er vigtigt, at du som leder af virksomheden forstår din rolle og ansvar i forhold til styring og ledelse samt at definere klare mål for virksomhedens fremtid og forstå de risici, der er involveret, så du sikrer at god selskabsledelse til enhver tid påses – og kan dokumenteres på rette vis. I den sammenhæng er fokus på styringsstrukturer og beslutningsprocesser essentielle. Med det rigtige set-up er det nemmere at navigere i en kompleks forretningsverden, der er i konstant forandring.

Risikostyring
GDPR, Cybersikkerhed og it-sikkerhed er generelt højt på agendaen i forhold til at sikre den gode selskabsledelse. Lovkrav, og hvordan de overholdes gennem implementering og udøvelse af virksomhedens forretningsgange, er centrale.
Som ledelse foretager du altid en afvejning mellem omfang af controlling og konkret værdiskabelse i forhold til de overvejede løsninger. Den balanceakt er ikke let men til gengæld afgørende for bundlinjen og for arbejdsklimaet og udviklingsfremdriften.

Sikker og tillidsfuld arbejdskultur
Det er dine medarbejdere, der skaber udviklingen og finder på nye idéer. At skabe de rette strukturer, der befordrer nysgerrighed og samtidig en atmosfære, hvor medarbejderne tør ytre sig nysgerrigt, kritisk og udfordre status quo er vigtig. Din gruppes dynamik må aldrig danne grobund for dårlige beslutninger. En proaktiv tilgang til at skabe rette strukturer og sikre kommunikation, opbygning af relationer og træning af medarbejdere er nødvendig, så de føler sig trygge og klar til at påtage sig nye udfordringer og forandringer.

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister, CEOs, CFOs, bestyrelsesmedlemmer, HR-chefer og HR-direktører.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværks materiale på JUC’s online portal.

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.