Netværk

Netværk i Erhvervsdrivende fonde

20

lektioner

23950 DKK.

Indhold

Den unikke symbiose mellem forretning og filantropi, som danske erhvervsdrivende fonde befinder sig i, afføder årligt 4-5 mia. kr. som uddeles til almennyttige formål. På driftssiden er det samtidigt lykkedes de 45 største fonde at fordoble formuerne på bare 10 år, beretter konsulenthuset Kraft & Partners. Det går godt for de erhvervsdrivende fonde, men forude venter en ny virkelighed, som karakteriseres af lovreguleringer. For visse fonde kan de nye reguleringer spænde ben for ambitionerne, mens der for andre vil være muligheder for at tilføre mere værdi og robusthed i ledelsen.

Den 1. januar 2015 trådte en række fondsregler i kraft, som stiller større krav til erhvervsdrivende fondes ledelse, har et stigende fokus på åbenhed, skærper tilsynet og redefinerer revisorens rolle - regler som understøttes af anbefalingerne for god fondsledelse. Stramningerne er et resultat af Erhvervsstyrelsens øgede fokus på driften af de erhvervsdrivende fonde. Som fondsmyndighed intensiverer Erhvervsstyrelsen nemlig tilsynet til fondene og har alene øget antallet af kontrolsager til over 200; en stigning på 150 procent på blot to år. 

JUC byder velkommen i et netværk, som stiller skarpt på de nye reglers betydning for de danske erhvervsdrivende fonde. I netværket behandles de forskellige problemstillinger fra stiftelse af en fond til vedtægtsændringer, regnskabsmæssige forpligtelser og opløsningen af fonde. Netværket går i dybden med de faglige og praktiske udfordringer, der er ved implementeringen af den nye fondslov. 

 

Faste punkter på møderne

 • ”Aktuelt fra Erhvervsstyrelsen” v/ Fondstilsynet, Erhvervsstyrelsen
 • ”Nyt fra fondsverdenen” v/ Netværkslederne
 • Dagens Dilemma

 

Emneliste til kommende sæson.

 

 • Aktuelle fondssager
 • Presset på almennytten under lup
 • Uddelinger
  • Fastlæggelse af uddelingsstrategier / uddelingspolitikker
  • Grænseflader mellem uddeling og investering
  • Interne og eksterne uddelinger
 • Er FN’s Verdensmål stadig relevante for danske fonde?
 • Investeringer og impact - strategier og politikker
 • Fondsejerskab og governance modeller
 • Fondens ledelse – ansvar og ledelse / Bestyrelsesarbejdet i praksis
  • Rekruttering, vederlag, Fondsadministration, håndtering af pressen
 • Reelle ejere – EU-direktiv! Hvordan fortolkes det?
 • Forholdet til fondsmyndigheden
  • Ekstraordinære dispositioner
  • Kapitaltab
  • Henvendelser fra fondsmyndigheden
 • Skatteforhold og regnskabsmæssige forhold af særlig relevans for fonde


Formål

Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor drift af erhvervsdrivende fonde, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt professionelle, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervsdrivende fonde på strategisk, operationel eller juridisk plan.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. 


Målgruppe

Netværket er primært møntet på professionelle, der til dagligt arbejder med fonde på bestyrelses niveau, herunder medlemmer af bestyrelsen, direktører og regnskabsmedarbejdere med tilknytning til erhvervsdrivende fonde. 

Netværkets faglige indhold og sammensætning er specielt skræddersyet til bestyrelsesmedlemmer, hvorfor det forventes, at du som medlem har medansvar for driften i en erhvervsdrivende fond.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af netværket eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, således medlemmerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmaterialet på JUC’s online portal.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

Om JUC’s netværk

JUC er markedsleder
i norden indenfor udvikling af netværk, kurser og konferencer – med over 140 netværk, 20 konferencer, 500 professionelle kurser og 15.000 årlige deltagere.
Hos JUC har vi siden vores start i 2001, altid haft fokus på at vores medlemmer oplever den højeste kvalitet, med fokus på viden, værdi og vækst.

At deltage
i et netværk med JUC betyder adgang til et træningsformat hvor læring og sparring er i balance.
Det er et forum, hvor vi udvikler os sammen over tid, derfor skabes et unikt læringsmiljø med høj tillid og fortrolighed. Den udpegede JUC-netværksleder er en førende ekspert inden for emnet – alt sammen i lækre lokaler i hjertet af København

Vil du vide mere?

Som chef for konsulentafdelingen har Emil gennem de sidste 4 år arbejdet indgående med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan guide dig i forhold til, hvilket netværk, der er det rette for dig og sikre, at der er det rette match for dig og resten af deltagerne.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske netværksgrupper

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau med glimrende netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, så netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Netværket tager altid
udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til indhold bliver taget med fra dag et, hvorfor emnerne altid vil være i udvikling.